Saturday 31 October 2020

க்ருஷ்ணக்ருதா ஶிவஸ்துதி꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 130 (131) - 074 (75)

அத² சது꞉ஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க்ருஷ்ணக்ருதா ஶிவஸ்துதி꞉


Krishna and shiva

வைஶம்பாயந உவாச
தமாருஹ்ய ரத²ம் க்ருஷ்ண꞉ பாரியாத்ரம் கி³ரிம் யயௌ |
யத்ரைராவதமாஸ்தா²ய ஸ்தி²த꞉ ஸுரபதி꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||2-74-1

பாரியாத்ரோ கி³ரிஶ்ரேஷ்டோ² த்³ருஷ்ட்வா யாந்தம் ஜநார்த³நம் |
ஶாணபாத³ஸமோ பூ⁴த்வ ப்ரவிவேஶ வஸுந்த⁴ராம் ||2-74-2

ப்ரியார்த²ம் வாஸுதே³வஸ்ய ப்ரபா⁴வஜ்ஞோ மஹாத்மந꞉ |
தஸ்ய ப்ரீதோ ஹ்ருஷீகேஶ꞉ பர்வதஸ்ய ஜநாதி⁴ப ||2-74-3

தத꞉ ப்ரயாதம் யுத்³தா⁴ர்த²மச்யுதம் குருநந்த³ந |
ஸபாரிஜாதோ க³ருட³꞉ ப்ருஷ்ட²தோ(அ)நுயயௌ ததா³ ||2-74-4

ப்ரத்³யும்ந꞉ ஸாத்யகிஶ்சாபி க³ருட³ஸ்தௌ² மஹாப³லௌ |
க³தாவுபௌ⁴ ரக்ஷநார்த²ம் பாரிஜாதமரிம்த³மௌ ||2-74-5

ததஸ்த்வஸ்தம் க³த꞉ ஸூர்ய꞉ ப்ரவ்ருத்தா ரஜநீ ந்ருப |
உபஸ்தி²தம் புநர்யுத்³த⁴ம் ஶக்ரகேஶவயோரிஹ ||2-74-6

ஸுப்ரஹாராஹதம் த்³ருஷ்ட்வா விஷ்ணுரைராவதம் க³ஜம் |
நாதிகல்பம் மஹாதேஜா தே³வராஜாநமப்³ரவீத் ||2-74-7

க³ருடா³பி⁴ஹத꞉ பூர்வம் நாதிகல்போ க³ஜோத்தம꞉ |
ஐராவதோ மஹாபா³ஹோ ராத்ரிஶ்ச ஸமுபோஹ்யதே ||2-74-8

ஶ்வ꞉ ப்ரபா⁴தே யதா²காமம் ப்ரவர்தஸ்வ யதே²ச்ச²ஸி |
ஏவமஸ்த்விதி க்ருஷ்ணம் து தே³வராஜோ(அ)ப்³ரவீத்ப்ரபு⁴꞉ ||2-74-9

உவாஸ புஷ்கராப்⁴யாஶே தே³வராஜ꞉ புரந்த³ர꞉ |
வ்ரஜம் கி³ரிமயம் க்ருத்வா த⁴ர்மாத்மா ந்ருபஸத்தம ||2-74-10

ப்³ரஹ்மா ததோ ஜகா³மாத² கஶ்யபஶ்ச மஹாந்ருஷி꞉ |
அதி³திஶ்சைவ ஸர்வே ச தே³வா முநய ஏவ ச ||2-74-11

ஸாத்⁴யா விஶ்வே ச கௌரவ்ய நாஸத்யாவஶ்விநௌ ததா² |
ஆதி³த்யாஶ்சைவ ருத்³ராஶ்ச வஸவஶ்ச ஜநேஶ்வர ||2-74-12

நாராயணஶ்ச புத்ரேண ஸத்யகேந ச பா⁴ரத |
ஸஹோவாஸ கி³ரௌ ரம்யே பாரியாத்ரே ப்ரஹ்ருஷ்டவத் ||2-74-13

யத்ஸ ஶாணப்ரமாணோ(அ)ஸ்ய ப⁴க்த்யா ஸமப⁴வந்ந்ருப |
வரம் ப்ராதா³த்ததஸ்தஸ்ய பர்வதஸ்ய மஹ்த்³யுதி꞉ ||2-74-14

ஶாணபாத³ இதி க்²யாதோ ப⁴விஷ்யஸி மஹாகி³ரே |
புண்யேநார்த்³தே⁴ந துல்யோ ஹி புண்யோ ஹிமவத꞉ ஶுப⁴꞉ ||2-74-15

ஏவமேவ ச பூ⁴யிஷ்டோ² ப⁴வ பர்வதஸத்தம |
மேருணா ஸ்பர்த⁴மாநோ ஹி ப³ஹுசித்ரம்ருகை³ர்யுத꞉ |
ரமே த்வாம் பஶ்யமாநோ(அ)ஹம் ப³ஹுசித்ரநகா³யுதம் ||2-74-16

ததா² த³த்த்வா வரம் தஸ்ய பர்வத்ஸ்ய து கேஶவ꞉ |
த³த்⁴யௌ க³ங்கா³ம் ஸரிச்ச்²ரேஷ்டா²ம் நம்ஸ்க்ருத்வா வ்ருஷத்⁴வஜம் ||2-74-17

அதா²யயௌ விஷ்ணுபதீ³ ஸ்ம்ருதா க்ருஷ்ணேந பா⁴ரத |
ஸம்புஜ்ய தாம் தத꞉ க்ருஷ்ண꞉ க்ருத்வா ஸ்நாநமதோ⁴க்ஷஜ꞉ ||2-74-18
உத³கம் ச க்³ருஹாயாத² பி³ல்வம் ச ஹரிரவ்யய꞉ |
தே³வமாவாஹயாமாஸ ருத்³ரம் ஸர்வேஶ்வரேஶ்வரம்||2-74-19

தத꞉ ப்ராப்தோ மஹாதே³வ꞉ஸோம꞉ ஸப்ரவரோ விபு⁴꞉ |
தஸ்தா²வுபரி பி³ல்வஸ்ய ததா²க³ங்கோ³த³கஸ்ய ச ||2-74-20

தம் பாரிஜாதகுஸுமைரர்சயாமாஸ கேஶவ꞉ |
துஷ்டாவ வாக்³பி⁴ரீஶேஶம் ஸர்வகர்தாரமீஶ்வரம் ||2-74-21

ஶ்ரீக்ருஷ்ண உவாச 
ருத்³ரோ தே³வஸ்த்வம் ருத³நாத்³ராவணாச்ச
ரோரூயமாணோ த்³ராவணாச்சாதிதே³வ꞉ |
ப⁴க்தம் ப⁴க்தாநாம் வத்ஸலம் வத்ஸலாநாம் 
கீர்த்யா யுங்க்ஷ்வேஶாத்³ய ப்ரப⁴வாம்யந்தரேண ||2-74-22 

க்³ராம்யாரண்யாநாம் த்வம் பதிஸ்த்வம் பஶூநாம் 
க்²யாதோ தே³வ꞉ பஶுபதி꞉ ஸர்வகர்மா |
நாந்யஸ்த்வத்த꞉ பரமோ தே³வதே³வ 
ஜக³த்பதி꞉ ஸுரவீராரிஹந்தா ||2-74-23

யஸ்மாதீ³ஶோ மஹதாமீஶ்வராணாம்
ப⁴வாநாத்³ய꞉ ப்ரீதித³꞉ ப்ராணத³ஶ்ச |
தஸ்மாத்³தி⁴ த்வாமீஶ்வரம் ப்ராஹுரீஶம் 
ஸந்தோ வித்³வாம்ஸ꞉ ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தஜ்ஜ்ஞா꞉ ||2-74-24

பூ⁴தம் யஸ்மாஜ்ஜக³த³த்யந்ததீ⁴ர
த்வத்தோ(அ)வ்யக்தாத³க்ஷராத³க்ஷரேஶ |
தஸ்மாத்த்வாமாஹுர்ப⁴வ இத்யேவ பூ⁴தம்
ஸர்வேஶ்வராணாம் மஹதாமப்யுதா³ரம் ||2-74-25

யஸ்மாஜ்ஜிதைரபி⁴ஷிக்தோ(அ)ஸி ஸர்வை-
ர்தே³வாஸுரை꞉ ஸர்வபூ⁴தைஶ்ச தே³வ | 
மஹேஶ்வரம் விஶ்வகர்மாணமாஹு-
ஸ்த்வாம் வை ஸர்வே தேந தே³வாதிதே³வ ||2-74-26

பூஜ்யோ தே³வை꞉ பூஜ்யஸே நித்யதா³ வை 
ஶஶ்வச்ச்²ரேய꞉ காங்க்ஷிபி⁴ர்வரதா³மேயவீர்ய | 
தஸ்மாத்³விக்²யாதோ ப⁴க³வாந்தே³வதே³வ꞉ 
ஸதாமிஷ்ட꞉ ஸர்வபூ⁴தாத்மபா⁴வீ ||2-74-27 

பூ⁴மித்ரயாணாம் தே³வ யஸ்மாத்ப்ரதிஷ்டா² 
புநர்லோகாநாம் பா⁴வநாமேயகீர்தி꞉ |
த்ர்யம்ப³கேதி ப்ரத²மம் தேந நாம 
தவாப்ரமேய த்ரிதி³ஶேஶநாத² ||2-74-28

ஶர்வ꞉ ஶத்ரூணாம் ஶாஸநாத³ப்ரமேய- 
ஸ்ததா² பூ³ய꞉ ஶாஸநாச்சேஶ்வரேண |
ஸர்வவ்யாபித்வாச்சங்கரத்வாச்ச ஸத்³பி⁴꞉
ஶப்³த³ஸ்யேஶாந꞉ ஶ்ரீகரார்காக்³ர்யதேஜா꞉ ||2-74-29

ஸம்ஸக்தாநாம் நித்யதா³ யத்கரோஷி
ஶமம் ப்⁴ராத்ருவ்யாந்யத்³வ்யநைஶீ꞉ ஸமஸ்தாந் |
தஸ்மாத்³தே³வ꞉ ஶங்கரோ(அ)ஸ்யப்ரமேய꞉ 
ஸத்³பி⁴ர்த⁴ர்மஜ்ஞை꞉ கத்²யஸே ஸர்வநாத²꞉ ||2-74-30

த³த்த꞉ ப்ரஹார꞉ குலிஶேந பூர்வம் 
தவேஶாந ஸுரராக்ஷ்ஜ்ஞாதிவீர்ய |
கந்டே² நைல்யம் தேந தே யத்ப்ரவ்ருத்தம் 
தஸ்மாத்க்²யாதஸ்த்வம் நீலகண்டே²தி கல்ப꞉ ||2-74-31

யல்லிங்கா³ங்கம் யச்ச லோகே ப⁴கா³ங்கம் 
ஸர்வம் ஸோம த்வம் ஸ்தா²வரம் ஜங்க³மம் ச |
ப்ராஹுர்விப்ராஸ்த்வாம் கு³ணிநம் தத்த்வவிஜ்ஞா-
ஸ்ததா² த்⁴யேயாமம்பி³காம் லோகதா⁴த்ரீம் ||2-74-32

வேதை³ர்கீ³தா ஸா ஹி தத்த்வம் ப்ரஸூதா 
யஜ்ஞோ தீ³க்ஷாணாம் யோகி³நாம் சாதிரூப꞉ |
நாத்யத்³பு⁴தம் த்வத்ஸமம் தே³வ பூ⁴தம் 
பூ⁴தம் ப⁴வ்யம் ப⁴வதே³வாய நாஸ்தி ||2-74-33

அஹம் ப்³ரஹ்மா கபிலோ யோ(அ)ப்யநந்த꞉ 
புத்ரா꞉ ஸர்வே ப்³ரஹ்மணஶ்சாதிவீரா꞉ |
த்வத்த꞉ ஸர்வே தே³வதே³வ ப்ரஸூதா 
ஏவம் ஸர்வேஶ꞉ காரணாத்மா த்வமீட்³ய꞉ ||2-74-34

இதி ஸம்ஸ்தூயமாநஸ்து ப⁴க³வாந்கோ³வ்ருஷத்⁴வஜ꞉ |
ப்ரஸார்ய த³க்ஷிணம் ஹஸ்தம் நாராயணமதா²ப்³ரவீத் ||2-74-35

மநீஷிதாநாமர்தா²நாம் ப்ராப்திஸ்தே ஸுரஸத்தம |
பாரிஜாதம் ச ஹர்தாஸி மா பூ⁴த்தே மநஸோ வ்யதா² ||2-74-36

யதா² மைநாகமாஶ்ரித்ய தபஸ்த்வமகரோ꞉ ப்ரபோ⁴ |
ததா² மம வரம் க்ருஷ்ண ஸம்ஸ்ம்ருத்ய ஸ்தை²ர்யமாப்நுஹி ||2-74-37

அவத்⁴யஸ்த்வமஜேயஶ்ச மத்த꞉ ஶூரதரஸ்ததா² |
ப⁴விதாஸீத்யவோசம் யத்தத்ததா² ந தத³ந்யதா² || 2-74-38

யஶ்ச ஸ்தவேந மாம் ப⁴க்த்யா ஸ்தோஷ்யதே(அ)மரஸத்தம |
த்வயா க்ருதேந த⁴ர்மஜ்ஞ த⁴ர்மபா⁴க்ஸம்ப⁴விஷ்யதி |
ஸமரே ச ஜயம் விஷ்ணோ ப்ராப்ய பூஜாம் ததோ²த்தமாம் ||20-74-39

பி³ல்வோத³கேஶ்வரோ நாம ப⁴விதாஹமிஹாநக⁴ |
தே³வேஶ்வர த்வயாஸ்தா²பி தே³வஸித்³தோ⁴பயாசந꞉ ||2-74-40

இஹஸ்தோ²போஷிதோ வித்³வாந்ப⁴க்திமாந்மம கேஶவ |
த்ரிராத்ரமீப்ஸிதாம்ˮல்லோகாந்க³மிஷ்யதி ஜநார்த³ந ||2-74-41

அவிந்த்⁴யா நாம தே³ஶே(அ)ஸ்மிந்க³ங்கா³ சைவ ப⁴விஷ்யதி |
க³ங்கா³ஸ்நாநஸமம் ஸ்நாநம் மந்த்ரதோ ப⁴விதா ததா² ||2-74-42

ஷட்புரம் நாம நக³ரம் தா³நவாநாம் ஜநார்த³ந |
அத்ராந்தர்த்³த⁴ரணீதே³ஶே பராக்ரம்ய மஹாப³லா꞉ ||2-74-43

ஏதே தை³த்யா து³ராத்மாநோ ஜக³தோ தே³வகண்டகா꞉ |
ச²ந்நா வஸந்தி கோ³விந்த³ ஸாநாவஸ்ய மஹாகி³ரே꞉ ||2-74-44

அவத்⁴யா தே³வதே³வாநாம் வரேண ப்³ரஹ்மணோ(அ)நக⁴ | 
மாநுஷாந்தரிதஸ்தஸ்மாத்த்த்வமேதாஞ்ஜஹி கேஶவ ||2-74-45

ஏவமுக்த்வா மஹாதே³வஸ்தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத |
பரிஷ்வஜ்ய மஹாத்மாநம் வாஸுதே³வம் ஜநாதி⁴ப ||2-74-46

ததோ யாதே மஹாதே³வே ப்ரபா⁴தாயாம் நராதி⁴ப꞉ |
தஸ்யாம் நிஶாயாம் கோ³விந்த³꞉ ஸ்தூய பர்வதமப்³ரவீத் ||2-74-47

தவாத⁴꞉ பர்வதஶ்ரேஷ்ட²நிவஸந்தி மஹாஸுரா꞉ |
அவத்⁴யா தே³வதே³வாணாம் வரேண ப்³ரஹ்மண꞉ புரா |2-74-48

நிர்க³மிஷ்யந்தி தே நைவ மயா ருத்³தா⁴ மஹாப³லா꞉ |
த்³வாரே நிருத்³தே⁴ அத்ரைவ விநங்க்ஷ்யந்தி மமாஜ்ஞயா ||2-74-49

த்வயி ஸந்நிஹிதஶ்சாஹம் ப⁴விஷ்யாமி மஹாகி³ரே |
அதி⁴ஷ்டா²ய மஹாகோ⁴ராந்நிவத்ஸ்யாமி ச பர்வத ||2-74-50

ஆருஹ்ய மூர்த்⁴நி மத்³ரூபம் த்³ருஷ்ட்வா பர்வதஸத்தம |
கோ³ஸஹஸ்ரப்ரதா³நஸ்ய ப²லம் ப்ராப்ஸ்யதி ஶாஶ்வதம் ||2-74-51

த்வத்தோ(அ)ஶ்மபி⁴ஶ்ச ப்ரதிமாம் காரயித்வா ஹி ப⁴க்தித꞉ |
ஶுஶ்ரூஷயந்தி யே நித்யம் மம யாஸ்யந்தி தே க³திம் ||2-74-52

இதி தம் பர்வதம் க்ருஷ்ணோ வரதோ³(அ)நுக்³ருஹீதவாந் |
ததா³ப்ரப்⁴ருதி தே³வேஶஸ்தத்ர ஸந்நிஹிதோ(அ)ச்யுத꞉ ||2-74-53

பாஷாணை꞉ ப்ரதிமாம் தாத காரயித்வா ச கௌரவ |
ஶுஶ்ரூஷந்தி க்ருதாத்மாநோ விஷ்ணுலோகாபி⁴காங்க்ஷிண꞉ ||2-74-54

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶேவிஷ்நுபர்வணி
பாரிஜாதஹரணே க்ருஷ்ணக்ருதஶிவஸ்துதிர்நாம
சது꞉ஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

 

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_74_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 74 - Krishna prays to Shiva
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 11, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha chatuHsaptatitamo.adhyAyaH

kR^iShNakR^itA shivastutiH

vaishampAyana uvAcha
tamAruhya rathaM kR^iShNaH pAriyAtraM giriM yayau |
yatrairAvatamAsthAya sthitaH surapatiH prabhuH ||2-74-1

pAriyAtro girishreShTho dR^iShTvA yAntaM janArdanam |
shANapAdasamo bhUtva pravivesha vasundharAm ||2-74-2

priyArthaM vAsudevasya prabhAvaj~no mahAtmanaH |
tasya prIto hR^iShIkeshaH parvatasya janAdhipa ||2-74-3

tataH prayAtaM yuddhArthamachyutaM kurunandana |
sapArijAto garuDaH pR^iShThato.anuyayau tadA ||2-74-4

pradyumnaH sAtyakishchApi garuDasthau mahAbalau |
gatAvubhau rakShanArthaM pArijAtamariMdamau ||2-74-5

tatastvastaM gataH sUryaH pravR^ittA rajanI nR^ipa |
upasthitaM punaryuddhaM shakrakeshavayoriha ||2-74-6

suprahArAhataM dR^iShTvA viShNurairAvataM gajam |
nAtikalpaM mahAtejA devarAjAnamabravIt ||2-74-7

garuDAbhihataH pUrvaM nAtikalpo gajottamaH |
airAvato mahAbAho rAtrishcha samupohyate ||2-74-8

shvaH prabhAte yathAkAmaM pravartasva yathechChasi |
evamastviti kR^iShNaM tu devarAjo.abravItprabhuH ||2-74-9

uvAsa puShkarAbhyAshe devarAjaH purandaraH |
vrajaM girimayaM kR^itvA dharmAtmA nR^ipasattama ||2-74-10

brahmA tato jagAmAtha kashyapashcha mahAnR^iShiH |
aditishchaiva sarve cha devA munaya eva cha ||2-74-11

sAdhyA vishve cha kauravya nAsatyAvashvinau tathA |
AdityAshchaiva rudrAshcha vasavashcha janeshvara ||2-74-12

nArAyaNashcha putreNa satyakena cha bhArata |
sahovAsa girau ramye pAriyAtre prahR^iShTavat ||2-74-13

yatsa shANapramANo.asya bhaktyA samabhavannR^ipa |
varaM prAdAttatastasya parvatasya mahdyutiH ||2-74-14

shANapAda iti khyAto bhaviShyasi mahAgire |
puNyenArddhena tulyo hi puNyo himavataH shubhaH ||2-74-15

evameva cha bhUyiShTho bhava parvatasattama |
meruNA spardhamAno hi bahuchitramR^igairyutaH |
rame tvAM pashyamAno.ahaM bahuchitranagAyutam ||2-74-16

tathA dattvA varaM tasya parvatsya tu keshavaH |
dadhyau ga~NgAM sarichChreShThAM namskR^itvA vR^iShadhvajam ||2-74-17

athAyayau viShNupadI smR^itA kR^iShNena bhArata |
saMpujya tAM tataH kR^iShNaH kR^itvA snAnamadhokShajaH ||2-74-18
udakaM cha gR^ihAyAtha bilvaM cha hariravyayaH |
devamAvAhayAmAsa rudraM sarveshvareshvaram||2-74-19

tataH prApto mahAdevaHsomaH sapravaro vibhuH |
tasthAvupari bilvasya tathAga~Ngodakasya cha ||2-74-20

taM pArijAtakusumairarchayAmAsa keshavaH |
tuShTAva vAgbhirIsheshaM sarvakartAramIshvaram ||2-74-21

shrIkR^iShNa uvAcha 
rudro devastvaM rudanAdrAvaNAchcha
rorUyamANo drAvaNAchchAtidevaH |
bhaktaM bhaktAnAM vatsalaM vatsalAnAM 
kIrtyA yu~NkShveshAdya prabhavAmyantareNa ||2-74-22 

grAmyAraNyAnAM tvaM patistvaM pashUnAM 
khyAto devaH pashupatiH sarvakarmA |
nAnyastvattaH paramo devadeva 
jagatpatiH suravIrArihantA ||2-74-23

yasmAdIsho mahatAmIshvarANAM
bhavAnAdyaH prItidaH prANadashcha |
tasmAddhi tvAmIshvaraM prAhurIshaM 
santo vidvAMsaH sarvashAstrArthatajj~nAH ||2-74-24

bhUtaM yasmAjjagadatyantadhIra
tvatto.avyaktAdakSharAdakSharesha |
tasmAttvAmAhurbhava ityeva bhUtaM
sarveshvarANAM mahatAmapyudAram ||2-74-25

yasmAjjitairabhiShikto.asi sarvai-
rdevAsuraiH sarvabhUtaishcha deva | 
maheshvaraM vishvakarmANamAhu-
stvAM vai sarve tena devAtideva ||2-74-26

pUjyo devaiH pUjyase nityadA vai 
shashvachChreyaH kA~NkShibhirvaradAmeyavIrya | 
tasmAdvikhyAto bhagavAndevadevaH 
satAmiShTaH sarvabhUtAtmabhAvI ||2-74-27 

bhUmitrayANAM deva yasmAtpratiShThA 
punarlokAnAM bhAvanAmeyakIrtiH |
tryambaketi prathamaM tena nAma 
tavAprameya tridisheshanAtha ||2-74-28

sharvaH shatrUNAM shAsanAdaprameya- 
stathA bUyaH shAsanAchcheshvareNa |
sarvavyApitvAchcha~NkaratvAchcha sadbhiH
shabdasyeshAnaH shrIkarArkAgryatejAH ||2-74-29

saMsaktAnAM nityadA yatkaroShi
shamaM bhrAtR^ivyAnyadvyanaishIH samastAn |
tasmAddevaH sha~Nkaro.asyaprameyaH 
sadbhirdharmaj~naiH kathyase sarvanAthaH ||2-74-30

dattaH prahAraH kulishena pUrvaM 
taveshAna surarAxj~nAtivIrya |
kanThe nailyaM tena te yatpravR^ittaM 
tasmAtkhyAtastvaM nIlakaNTheti kalpaH ||2-74-31

yalli~NgA~NkaM yachcha loke bhagA~NkaM 
sarvaM soma tvaM sthAvaraM ja~NgamaM cha |
prAhurviprAstvAM guNinaM tattvavij~nA-
stathA dhyeyAmambikAM lokadhAtrIm ||2-74-32

vedairgItA sA hi tattvaM prasUtA 
yaj~no dIkShANAM yoginAM chAtirUpaH |
nAtyadbhutaM tvatsamaM deva bhUtaM 
bhUtam bhavyaM bhavadevAya nAsti ||2-74-33

ahaM brahmA kapilo yo.apyanantaH 
putrAH sarve brahmaNashchAtivIrAH |
tvattaH sarve devadeva prasUtA 
evaM sarveshaH kAraNAtmA tvamIDyaH ||2-74-34

iti saMstUyamAnastu bhagavAngovR^iShadhvajaH |
prasArya dakShiNaM hastaM nArAyaNamathAbravIt ||2-74-35

manIShitAnAmarthAnAM prAptiste surasattama |
pArijAtaM cha hartAsi mA bhUtte manaso vyathA ||2-74-36

yathA mainAkamAshritya tapastvamakaroH prabho |
tathA mama varaM kR^iShNa saMsmR^itya sthairyamApnuhi ||2-74-37

avadhyastvamajeyashcha mattaH shUratarastathA |
bhavitAsItyavochaM yattattathA na tadanyathA || 2-74-38

yashcha stavena mAM bhaktyA stoShyate.amarasattama |
tvayA kR^itena dharmaj~na dharmabhAksaMbhaviShyati |
samare cha jayaM viShNo prApya pUjAM tathottamAm ||20-74-39

bilvodakeshvaro nAma bhavitAhamihAnagha |
deveshvara tvayAsthApi devasiddhopayAchanaH ||2-74-40

ihasthopoShito vidvAnbhaktimAnmama keshava |
trirAtramIpsitA.NllokAngamiShyati janArdana ||2-74-41

avindhyA nAma deshe.asminga~NgA chaiva bhaviShyati |
ga~NgAsnAnasamaM snAnaM mantrato bhavitA tathA ||2-74-42

ShaTpuraM nAma nagaraM dAnavAnAM janArdana |
atrAntarddharaNIdeshe parAkramya mahAbalAH ||2-74-43

ete daityA durAtmAno jagato devakaNTakAH |
ChannA vasanti govinda sAnAvasya mahAgireH ||2-74-44

avadhyA devadevAnAM vareNa brahmaNo.anagha | 
mAnuShAntaritastasmAtttvametA~njahi keshava ||2-74-45

evamuktvA mahAdevastatraivAntaradhIyata |
pariShvajya mahAtmAnaM vAsudevaM janAdhipa ||2-74-46

tato yAte mahAdeve prabhAtAyAM narAdhipaH |
tasyAM nishAyAM govindaH stUya parvatamabravIt ||2-74-47

tavAdhaH parvatashreShThanivasanti mahAsurAH |
avadhyA devadevANAM vareNa brahmaNaH purA |2-74-48

nirgamiShyanti te naiva mayA ruddhA mahAbalAH |
dvAre niruddhe atraiva vina~NkShyanti mamAj~nayA ||2-74-49

tvayi sannihitashchAhaM bhaviShyAmi mahAgire |
adhiShThAya mahAghorAnnivatsyAmi cha parvata ||2-74-50

Aruhya mUrdhni madrUpaM dR^iShTvA parvatasattama |
gosahasrapradAnasya phalaM prApsyati shAshvatam ||2-74-51

tvatto.ashmabhishcha pratimAM kArayitvA hi bhaktitaH |
shushrUShayanti ye nityaM mama yAsyanti te gatim ||2-74-52

iti taM parvataM kR^iShNo varado.anugR^ihItavAn |
tadAprabhR^iti deveshastatra sannihito.achyutaH ||2-74-53

pAShANaiH pratimAM tAta kArayitvA cha kaurava |
shushrUShanti kR^itAtmAno viShNulokAbhikA~NkShiNaH ||2-74-54

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMsheviShnuparvaNi
pArijAtaharaNe kR^iShNakR^itashivastutirnAma
chatuHsaptatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்