Monday 17 August 2020

ஷ்²ருகா³லாக்²யராஜவத⁴꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 100 - 044

அத² சதுஷ்²சத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ருகா³லாக்²யராஜவத⁴꞉

Krishna_kills_Shrigala Mughal painting, c. 1585 from the Court of Akbar

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
தாநாக³தான்விதி³த்வாத² ஷ்²ருகா³லோ யுத்³த⁴து³ர்மத³꞉ |
புரஸ்ய த⁴ர்ஷணம் மத்வா நிர்ஜகா³மேந்த்³ரவிக்ரம꞉ ||2-44-1

ரதே²நாதி³த்யவர்ணேன பா⁴ஸ்வதா ரணகா³மினா |
ஆயுத⁴ப்ரதிபூர்ணேன நேமிநிர்கோ⁴ஷஹாஸினா ||2-44-2

மந்த³ராசலகல்பேன சித்ராப⁴ரணபூ⁴ஷிணா |
அக்ஷய்யஸாயகைஸ்தூர்ணை꞉ பூர்ணேனார்ணவகோ⁴ஷிணா ||2-44-3

ஹர்யஷ்²வேநாஷு²க³தினா ஸக்தேன ஷி²க²ரேஷ்வபி |
ஹேமகூப³ரக³ர்பே⁴ண த்³ருடா⁴க்ஷேணாதிஷோ²பி⁴னா ||2-44-4

ஸுப³ந்து⁴ரேண தீ³ப்தேன பதத்த்ரிவரகா³மினா  |
க²க³தேனேவ ஷ²க்ரஸ்ய ஹர்யஷ்²வேன ரதா²த்³ரிணா ||2-44-5

ஸாவித்ரே நியமே பூர்ணே யம் த³தௌ³ ஸவிதா ஸ்வயம் |
ஆதி³த்யரஷ்²மிபி⁴ரிவ ரஷ்²மிபி⁴ர்யோ நிக்³ருஹ்யதே ||2-44-6

தேன ஸ்யந்த³னமுக்²யேன த்³விஷத்ஸ்யந்த³னகா⁴தினா |
ஸ ஷ்²ருகா³லோ(அ)ப்⁴யயாத்க்ருஷ்ணம் ஷ²லப⁴꞉ பாவகம் யதா² ||2-44-7

சாபபாணி꞉ ஸுதீக்ஷ்ணேஷு꞉ கவசீ ஹேமமாலிக꞉ |    
ஸிதப்ராவரணோஷ்ணீஷ꞉ பாவகாகாரலோசன꞉ ||2-44-8
    
முஹுர்முஹுர்ஜ்யாசபலம் விக்ஷிபந்து³꞉ஸஹம் த⁴னு꞉ |
நிர்வமன்ரோஷஜம் வாயும் ஸானலஜ்வாலமண்ட³லம் ||2-44-9

பா⁴பி⁴ர்பூ⁴ஷணபங்க்தீனாம் தீ³ப்தோ மேருரிவாசல꞉ |
ரத²ஸ்த² இவ ஷை²லேந்த்³ர꞉ ஷ்²ருகா³ல꞉ ப்ரத்யத்³ருஷ்²யத ||2-44-10

தஸ்யாரஸிதஷ²ப்³தே³ன ரத²னேமிஸ்வனேன ச |
கு³ருத்வேன ச நாம்யந்தீ சசாலோர்வீ ப⁴யாதுரா ||2-44-11

தமாபதந்தம் ஷ்²ரீமந்தம் மூர்திமந்தமிவாசலம் |
ஷ்²ருகா³லம் லோகபாலாப⁴ம் த்³ருஷ்ட்வா க்ருஷ்ணோ ந விவ்யதே² ||2-44-12

ஷ்²ருகா³லஷ்²சாபி ஸம்ரப்³த⁴꞉ ஸ்யந்த³னேநாஷு²கா³மினா |
ஸமீபே வாஸுதே³வஸ்ய யுயுத்ஸு꞉ ப்ரத்யத்³ருஷ்²யத ||2-44-13

வாஸுதே³வம் ஸ்தி²தம் த்³ரூஷ்ட்வா ஷ்²ருகா³லோ யுத்³த⁴லாலஸ꞉ |
அபி⁴து³த்³ராவ வேகே³ன மேக⁴ராஷி²ரிவாசலம் ||2-44-14

வாஸுதே³வ꞉ ஸ்மிதம் க்ருத்வா ப்ரதியுத்³தா⁴ய தஸ்தி²வான் | 
தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்தாப்⁴யாம் ஸமரே கோ⁴ரத³ர்ஷ²னம் |
உபா⁴ப்⁴யாமிவ மத்தாப்⁴யாம் குஞ்ஜராப்⁴யாம் யதா² வனே ||2-44-15

ஷ்²ருகா³லஸ்த்வப்³ரவீத்க்ருஷ்ணம் ஸமரே ஸமுபஸ்தி²தம் |
யுத்³த⁴ராகே³ண தேஜஸ்வீ மோஹாச்சலிதகௌ³ரவ꞉ ||2-44-16

கோ³மந்தே யுத்³த⁴மார்கே³ண யத்த்வயா க்ருஷ்ண சேஷ்டிதம் |
அநாயகானாம் மூர்கா²ணாம் ந்ருபாணாம் து³ர்ப³லே ப³லே ||2-44-17

ஸ மே ஸுவிதி³த꞉ க்ருஷ்ண க்ஷத்ரியாணாம் பராஜய꞉ |
க்ருபணாநாமஸத்த்வாநாமயுத்³தா⁴னாம் ரணோத்ஸவே ||2-44-18

திஷ்டே²தா³னீம் யதா²காமம் ஸ்தி²தோ(அ)ஹம் பார்தி²வே பதே³ |
க்வ யாஸ்யஸி மயா ருத்³தோ⁴ ரணேஷ்வபரிநிஷ்டி²த꞉ ||2-44-19

ந சாஹமேகம் ஸப³லோ யுக்தஸ்த்வாம் யோத்³து⁴மாஹவே |
அஹமேகஸ்த்வமப்யேகோ த்³வௌ யுத்³த்⁴யாவ ரணே ஸ்தி²தௌ ||2-44-20

கிம் ஜனேன நிரஸ்தேன த்வம் வாஹம் ச ரனே ஸ்தி²த꞉ |
த⁴ர்மயுத்³தே⁴ன நித⁴னம் வ்ரஜத்வேகதரோ ரணே ||2-44-21

லோகே(அ)ஸ்மின்வாஸுதே³வோ(அ)ஹம் ப⁴விஷ்யாமி ஹதே த்வயி |
ஹதே மயி த்வமப்யேகோ வாஸுதே³வோ ப⁴விஷ்யஸி ||2-44-22

ஷ்²ருகா³லஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா வாஸுதே³வ꞉ க்ஷமாபர꞉ |
ஈர்ஷய்ந்தம் ப்ரஹரஸ்வேதி தமுக்த்வா சக்ரமாத³தே³ ||2-44-23

தத꞉ ஸாயகஜாலானி ஷ்²ருகா³ல꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ |
சிக்ஷேப க்ருஷ்ணே கோ⁴ராணி யுத்³தா⁴ய லகு⁴விக்ரம꞉ ||2-44-24

ஷ²ஸ்த்ராணி யானி சான்யானி முஸலாத்³யானி ஸம்யுகே³ |
பாதயாமாஸ கோ³விந்தே³ ஸ ஷ்²ருகா³ல꞉ ப்ரதாபவான் ||2-44-25

ஷ்²ருகா³லப்ரஹிதைரஸ்த்ரை꞉ பாவகஜ்வாலமாலிபி⁴꞉ |
நிர்த³யாபி⁴ஹத꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஸ்தி²தோ கி³ரிரிவாசல꞉ ||2-44-26

ஸோ(அ)ஸ்த்ரப்ரஹாராபி⁴ஹத꞉ கிஞ்சித்³ரோஷஸமன்வித꞉ |
சக்ரமுத்³யம்ய கோ³விந்த³꞉ ஷ்²ருகா³லஸ்ய பரிக்ஷிபத் ||2-44-27

தம் ரத²ஸ்த²ம் ப்ரமாணஸ்த²ம் ஷ்²ருகா³லம் யுத்³த⁴து³ர்மத³ம் |
ஜகா⁴ன ஸமரே சக்ரம் ஜாதத³ர்பம் மஹாப³லம் ||2-44-28

தத꞉ ஸுத³ர்ஷ²னம் சக்ரம் புனராயாத்³கு³ரோ꞉ கரே |
சக்ரேணோரஸி நிர்பி⁴ன்ன꞉ ஸ க³தாஸுர்க³தோத்ஸவ꞉ |
பபாத க்ஷதஜஸ்ராவீ ஷ்²ருகா³லோ(அ)த்³ரிரிவாஹத꞉ ||2-44-29

நிஷ²ம்ய தம் நிபதிதம் வஜ்ரபாதாதி³வாசலம் |
தஸ்ய ஸைன்யான்யபயயுர்விமனாம்ஸி ஹதே ந்ருபே ||2-44-30

கேசித்ப்ரவிஷ்²ய நக³ரம் கஷ்²மலாபி⁴ஹதா ப்⁴ருஷ²ம் |
ருருது³ர்து³꞉க²ஸந்தப்தா ப⁴ர்த்ருஷோ²காபி⁴பீடி³தா꞉ ||2-44-31

கேசித்தத்ரைவ ஷோ²சந்த꞉ ஸ்மரந்த꞉ ஸுக்ருதானி ச |
பதிதம் பூ⁴பதிம் பூ⁴மௌ ந த்யஜந்தி ஸ்ம து³꞉கி²தா꞉ ||2-44-32

ததோ மேக⁴னிநாதே³ன ஸ்வரேணாரிவிமர்த³ன꞉ |
க்ருஷ்ண꞉ கமலபத்ராக்ஷோ ஜனாநாமப⁴யம் த³தௌ³ ||2-44-33

சக்ரோசிதேன ஹஸ்தேன ராஜதாங்கு³லிபர்வணா |
ந பே⁴தவ்யம் ந பே⁴தவ்யமிதி தானப்⁴யபா⁴ஷத ||2-44-34

நாஸ்ய பாபஸ்ய தோ³ஷேண நிராபா³த⁴கரம் ஜனம் |
கா⁴தயிஷ்யாமி ஸமரே நேத³ம் ஷூ²ரவ்ரதம் மதம் ||2-44-35

அஷ்²ருபூர்ணமுகா² தீ³னா꞉ க்ரந்த³மானா ப்⁴ருஷ²ம் ததா³ |
பதிதோ வை ஷ்²ருகா³லாக்²யோ ப்⁴ரஷ்ட꞉ ஸந்தீ³னமானஸ꞉ ||2-44-36

தே ஸ்ம பஷ்²யந்தி பதிதம் த⁴ரண்யாம் த⁴ரணீபதிம் |
சக்ரநிர்தா³ரிதோரஸ்கம் பி⁴ன்னஷ்²ருங்க³மிவாசலம் ||2-44-37

விலபந்தி ஸ்ம தே ஸர்வே ஸசிவா꞉ ஸப்ரஜா ப்⁴ருஷ²ம் |
Sஆஷ்²ருபாதேக்ஷணா தீ³னா꞉ ஷோ²கஸ்ய வஷ்²மாக³தா꞉ ||2-44-38

தேஷாம் ருதி³தஷ²ப்³தே³ன பௌராணாம் விஸ்வரை꞉ ஸ்வரை꞉ |
மஹிஷ்யஸ்தஸ்ய நிஷ்பேது꞉ ஸபுத்ரா ருதி³தானனா꞉ ||2-44-39

தாஸ்தம் நிபதிதம் த்³ருஷ்ட்வா ஷ்²லாக்⁴யம் பூ⁴மிபதிம் பதிம் | 
ஸ்தனானாருஜ்ய கரஜைர்ப்⁴ருஷா²ர்தா꞉ பர்யதே³வயன் ||2-44-40

உராம்ஸ்யுரஸிஜாம்ஷ்²சைவ ஷி²ரோஜான்யாகுலான்யபி |
நிர்த³யம் தாட³யந்த்யஸ்தா விஸ்வரம் ருருது³꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ||2-44-41

தஸ்யோரஸி ஸுது³꞉கா²ர்தா ம்ருதி³தா꞉ க்லின்னலோசனா꞉ |
பேதுரூர்த்⁴வபு⁴ஜா꞉ ஸர்வாஷ்²சி²ன்னமூலா லதா இவ ||2-44-42

தாஸாம் பா³ஷ்பாம்பு³பூர்ணானி நேத்ராணி ந்ருபயோஷிதாம் |
வாரிவிப்ரஹதானீவ பங்கஜானி சகாஷி²ரே ||2-44-43

தா꞉ பதிம் பதிதம் பூ⁴மௌ ருத³ந்த்யோ ஹ்ருதி³ தாடி³தா꞉ |
லாலப்யமாணா꞉ கருணம் யோஷித꞉ பர்யதே³வயன் ||2-44-44

புத்ரம் சஸ்ய புரஸ்க்ருத்ய பா³லம் ப்ரஸ்ருதலோசனம் |
ஷ²க்ரதே³வம் பிது꞉ பார்ஷ்²வே த்³விகு³ணம் ருருது³꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ||2-44-45

அயம் தே வீர விக்ராந்தோ பா³ல꞉ புத்ரோ ந பண்டி³த꞉ |
த்வத்³விஹீன꞉ கத²மயம் பதே³ ஸ்தா²ஸ்யதி பைத்ருகே ||2-44-46

கத²மேகபதே³ த்யக்த்வா க³தோ(அ)ஸ்யந்த꞉புரம் பரம் |
அத்ருப்தாஸ்தவ ஸௌக்²யானாம் கிம் குர்மோ வித⁴வா வயம் ||2-44-47

தஸ்ய பத்³மாவதீ நாம மஹிஷீ ப்ரமதோ³த்தமா |
ருத³தீ புத்ரமாதா³ய வாஸுதே³வமுபஸ்தி²தா ||2-44-48

யஸ்த்வயா பாதிதோ வீர ரணப்ரோக்தேன கர்மணா |
தஸ்ய ப்ரேதக³தஸ்யாயம் புத்ரஸ்த்வாம் ஷ²ரணம் க³த꞉ ||2-44-49

யதி³ த்வாம் ப்ரணமேதாஸௌ குர்யாத்³வா ஷா²ஸனம் தவ |
நாயமேகப்ரஹாரேண ஜனஸ்தப்யேத தா³ருணம் ||2-44-50  

யதி³ குர்யாத³யம் மூட⁴ஸ்த்வயி பா³ந்த⁴வகம் விதி⁴ம் |
நைவம் பரீத꞉ க்ருபண꞉ ஸேவேத த⁴ரணீதலம் ||2-44-51

அயமஸ்ய விபன்னஸ்ய பா³ந்த⁴வஸ்ய தவானக⁴ |
ஸந்ததீ ரக்ஷ்யதாம் வீர புத்ர꞉ புத்ர இவாத்மஜ꞉ ||2-44-52

தஸ்யாஸ்தத்³வசனம் ஷ்²ருத்வா மஹிஷ்யா யது³நந்த³ன꞉ |
ம்ருது³பூர்வமித³ம் வாக்யமுவாச வத³தாம் வர꞉ ||2-44-53

ராஜபத்னி க³தோ ரோஷ꞉ ஸஹானேன து³ராத்மனா |
ப்ரக்ருதிஸ்தா² வயம் ஜாதா தே³வி ஸைஷோ(அ)ஸ்மி பா³ந்த⁴வ꞉ ||2-44-54

ரோஷோ மே விக³த꞉ ஸாத்⁴வி தவ வாக்யைரகல்மஷை꞉ |
யோ(அ)யம்  புத்ர꞉ ஷ்²ருகா³லஸ்ய மமாப்யேஷ ந ஸம்ஷ²ய꞉ ||2-44-55

அப⁴யம் சபி⁴ஷேகம் ச த³தா³ம்யஸ்மை ஸுகா²ய வை |
ஆஹூயந்தாம் ப்ரக்ருதய꞉ புரோதா⁴ மந்த்ரிணஸ்ததா² ||2-44-56

பித்ருபைதாமஹே ராஜ்யே தவ புத்ரோ(அ)பி⁴ஷிச்யதாம் |
தத꞉ ப்ரக்ருதய꞉ ஸர்வா꞉ புரோதா⁴ மந்த்ரிணஸ்ததா² ||244-57

அபி⁴ஷேகார்த²மாஜக்³முர்யதோ வை ராமகேஷ²வௌ |
தத꞉ ஸிம்ஹாஸனஸ்த²ம் து ராஜபுத்ரம் ஜனார்த³ன꞉ ||2-44-58

அபி⁴ஷேகேண தி³வ்யேன யோஜயாமாஸ வீர்யவான் |
அபி⁴ஷிச்ய ஷ்²ருகா³லஸ்ய கரவீரபுரே ஸுதம் |
க்ருஷ்ணஸ்தத³ஹரேவாஷு² ப்ரஸ்தா²னமப்⁴யரோசயத் ||2-44-59

ரதே²ன ஹரியுக்தேன தேன யுத்³தா⁴ர்ஜிதேன வை |
கேஷ²வ꞉ ப்ரஸ்தி²தோ(அ)த்⁴வானம் வ்ருத்ரஹா த்ரிதி³வம் யதா² ||2-44-60  

ஷ²க்ரதே³வோ(அ)பி த⁴ர்மாத்மா ஸஹ மாத்ரா பரந்தப꞉ |
ஸபா³லவ்ருத்³த⁴யுவதீமுக்²யா꞉ ப்ரக்ருதயஸ்ததா² ||2-44-61 

ஷி²பி³காயாமதா²ரோப்ய ஷ்²ருகா³லம் யுத்³த⁴து³ர்மத³ம் |
ஸம்ஹதா தூ³ரமார்கே³ண பஷ்²சிமாபி⁴முகா² யயு꞉ ||2-44-62

நைத⁴னஸ்ய விதா⁴னேன சக்ருஸ்தே தஸ்ய ஸத்க்ரியாம் |
ஸத்காரம் காரயாமாஸு꞉ பித்ரூணாம் பாரலௌகிகம் ||2-44-63

உத்³தி³ஷ்²யோத்³தி³ஷ்²ய ராஜானம் ஷ்²ராத்³த⁴ம் க்ருத்வா ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
ததஸ்தே ஸலிலம் த³த்த்வா  நாமகோ³த்ராதி³கீர்தனை꞉ ||2-44-64

பிதர்யுபரதே கோ⁴ரே ஷோ²கஸம்விக்³னமானஸ꞉ |
க்ருத்வோத³கம் ததா³ ராஜா ப்ரவிவேஷ² புரோத்தமம் ||2-44-65

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணீ 
ஷ்²ருகா³லவதோ⁴ நாம சதுஷ்²சத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_44_mpr.html


##Harivamsha MahA Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 44 - The Slaying of King Shrigala
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 21, 2008
##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha chatushchatvAriMsho.adhyAyaH

shR^igAlAkhyarAjavadhaH 

vaishampAyana uvAcha            
tAnAgatAnviditvAtha shR^igAlo yuddhadurmadaH |
purasya dharShaNaM matvA nirjagAmendravikramaH ||2-44-1

rathenAdityavarNena bhAsvatA raNagAminA |
AyudhapratipUrNena neminirghoShahAsinA ||2-44-2

mandarAchalakalpena chitrAbharaNabhUShiNA |
akShayyasAyakaistUrNaiH pUrNenArNavaghoShiNA ||2-44-3

haryashvenAshugatinA saktena shikhareShvapi |
hemakUbaragarbheNa dR^iDhAkSheNAtishobhinA ||2-44-4

subandhureNa dIptena patattrivaragAminA  |
khagateneva shakrasya haryashvena rathAdriNA ||2-44-5

sAvitre niyame pUrNe yam dadau savitA svayam |
Adityarashmibhiriva rashmibhiryo nigR^ihyate ||2-44-6

tena syandanamukhyena dviShatsyandanaghAtinA |
sa shR^igAlo.abhyayAtkR^iShNaM shalabhaH pAvakaM yathA ||2-44-7

chApapANiH sutIkShNeShuH kavachI hemamAlikaH |    
sitaprAvaraNoShNIShaH pAvakAkAralochanaH ||2-44-8
    
muhurmuhurjyAchapalaM vikShipanduHsahaM dhanuH |
nirvamanroShajaM vAyuM sAnalajvAlamaNDalam ||2-44-9

bhAbhirbhUShaNapa~NktInAM dIpto merurivAchalaH |
rathastha iva shailendraH shR^igAlaH pratyadR^ishyata ||2-44-10

tasyArasitashabdena rathanemisvanena cha |
gurutvena cha nAmyantI chachAlorvI bhayAturA ||2-44-11

tamApatantaM shrImantaM mUrtimantamivAchalam |
shR^igAlaM lokapAlAbhaM dR^iShTvA kR^iShNo na vivyathe ||2-44-12

shR^igAlashchApi saMrabdhaH syandanenAshugAminA |
samIpe vAsudevasya yuyutsuH pratyadR^ishyata ||2-44-13

vAsudevaM sthitaM dR^IShTvA shR^igAlo yuddhalAlasaH |
abhidudrAva vegena megharAshirivAchalam ||2-44-14

vAsudevaH smitaM kR^itvA pratiyuddhAya tasthivAn | 
tadyuddhamabhavattAbhyAM samare ghoradarshanam |
ubhAbhyAmiva mattAbhyAM ku~njarAbhyAM yathA vane ||2-44-15

shR^igAlastvabravItkR^iShNaM samare samupasthitam |
yuddharAgeNa tejasvI mohAchchalitagauravaH ||2-44-16

gomante yuddhamArgeNa yattvayA kR^iShNa cheShTitam |
anAyakAnAM mUrkhANAM nR^ipANAM durbale bale ||2-44-17

sa me suviditaH kR^iShNa kShatriyANAM parAjayaH |
kR^ipaNAnAmasattvAnAmayuddhAnAM raNotsave ||2-44-18

tiShThedAnIM yathAkAmaM sthito.ahaM pArthive pade |
kva yAsyasi mayA ruddho raNeShvapariniShThitaH ||2-44-19

na chAhamekaM sabalo yuktastvAM yoddhumAhave |
ahamekastvamapyeko dvau yuddhyAva raNe sthitau ||2-44-20

kiM janena nirastena tvaM vAhaM cha rane sthitaH |
dharmayuddhena nidhanaM vrajatvekataro raNe ||2-44-21

loke.asminvAsudevo.ahaM bhaviShyAmi hate tvayi |
hate mayi tvamapyeko vAsudevo bhaviShyasi ||2-44-22

shR^igAlasya vachaH shrutvA vAsudevaH kShamAparaH |
IrShayntaM praharasveti tamuktvA chakramAdade ||2-44-23

tataH sAyakajAlAni shR^igAlaH krodhamUrChitaH |
chikShepa kR^iShNe ghorANi yuddhAya laghuvikramaH ||2-44-24

shastrANi yAni chAnyAni musalAdyAni saMyuge |
pAtayAmAsa govinde sa shR^igAlaH pratApavAn ||2-44-25

shR^igAlaprahitairastraiH pAvakajvAlamAlibhiH |
nirdayAbhihataH kR^iShNaH sthito giririvAchalaH ||2-44-26

so.astraprahArAbhihataH ki~nchidroShasamanvitaH |
chakramudyamya govindaH shR^igAlasya parikShipat ||2-44-27

taM rathasthaM pramANasthaM shR^igAlaM yuddhadurmadam |
jaghAna samare chakraM jAtadarpaM mahAbalam ||2-44-28

tataH sudarshanaM chakram punarAyAdguroH kare |
chakreNorasi nirbhinnaH sa gatAsurgatotsavaH |
papAta kShatajasrAvI shR^igAlo.adririvAhataH ||2-44-29

nishamya taM nipatitaM vajrapAtAdivAchalam |
tasya sainyAnyapayayurvimanAMsi hate nR^ipe ||2-44-30

kechitpravishya nagaraM kashmalAbhihatA bhR^isham |
rurudurduHkhasaMtaptA bhartR^ishokAbhipIDitAH ||2-44-31

kechittatraiva shochantaH smarantaH sukR^itAni cha |
patitaM bhUpatiM bhUmau na tyajanti sma duHkhitAH ||2-44-32

tato meghaninAdena svareNArivimardanaH |
kR^iShNaH kamalapatrAkSho janAnAmabhayaM dadau ||2-44-33

chakrochitena hastena rAjatA~NguliparvaNA |
na bhetavyam na bhetavyamiti tAnabhyabhAShata ||2-44-34

nAsya pApasya doSheNa nirAbAdhakaraM janam |
ghAtayiShyAmi samare nedaM shUravrataM matam ||2-44-35

ashrupUrNamukhA dInAH krandamAnA bhR^ishaM tadA |
patito vai shR^igAlAkhyo bhraShTaH sandInamAnasaH ||2-44-36

te sma pashyanti patitaM dharaNyAM dharaNIpatim |
chakranirdAritoraskaM bhinnashR^i~NgamivAchalam ||2-44-37

vilapanti sma te sarve sachivAH saprajA bhR^isham |
SAshrupAtekShaNA dInAH shokasya vashmAgatAH ||2-44-38

teShAM ruditashabdena paurANAM visvaraiH svaraiH |
mahiShyastasya niShpetuH saputrA ruditAnanAH ||2-44-39

tAstaM nipatitaM dR^iShTvA shlAghyaM bhUmipatiM patim | 
stanAnArujya karajairbhR^ishArtAH paryadevayan ||2-44-40

urAMsyurasijAMshchaiva shirojAnyAkulAnyapi |
nirdayaM tADayantyastA visvaram ruruduH striyaH ||2-44-41

tasyorasi suduHkhArtA mR^iditAH klinnalochanAH |
peturUrdhvabhujAH sarvAshChinnamUlA latA iva ||2-44-42

tAsAM bAShpAmbupUrNAni netrANi nR^ipayoShitAm |
vAriviprahatAnIva pa~NkajAni chakAshire ||2-44-43

tAH patiM patitaM bhUmau rudantyo hR^idi tADitAH |
lAlapyamANAH karuNaM yoShitaH paryadevayan ||2-44-44

putraM chasya puraskR^itya bAlaM prasrutalochanam |
shakradevaM pituH pArshve dviguNaM ruruduH striyaH ||2-44-45

ayaM te vIra vikrAnto bAlaH putro na paNDitaH |
tvadvihInaH kathamayaM pade sthAsyati paitR^ike ||2-44-46

kathamekapade tyaktvA gato.asyantaHpuraM param |
atR^iptAstava saukhyAnAM kiM kurmo vidhavA vayam ||2-44-47

tasya padmAvatI nAma mahiShI pramadottamA |
rudatI putramAdAya vAsudevamupasthitA ||2-44-48

yastvayA pAtito vIra raNaproktena karmaNA |
tasya pretagatasyAyaM putrastvAM sharaNaM gataH ||2-44-49

yadi tvAM praNametAsau kuryAdvA shAsanaM tava |
nAyamekaprahAreNa janastapyeta dAruNam ||2-44-50  

yadi kuryAdayaM mUDhastvayi bAndhavakaM vidhim |
naivaM parItaH kR^ipaNaH seveta dharaNItalam ||2-44-51

ayamasya vipannasya bAndhavasya tavAnagha |
santatI rakShyatAM vIra putraH putra ivAtmajaH ||2-44-52

tasyAstadvachanam shrutvA mahiShyA yadunandanaH |
mR^idupUrvamidaM vAkyamuvAcha vadatAM varaH ||2-44-53

rAjapatni gato roShaH sahAnena durAtmanA |
prakR^itisthA vayaM jAtA devi saiSho.asmi bAndhavaH ||2-44-54

roSho me vigataH sAdhvi tava vAkyairakalmaShaiH |
yo.ayam  putraH shR^igAlasya mamApyeSha na saMshayaH ||2-44-55

abhayaM chabhiShekaM cha dadAmyasmai sukhAya vai |
AhUyantAM prakR^itayaH purodhA mantriNastathA ||2-44-56

pitR^ipaitAmahe rAjye tava putro.abhiShichyatAm |
tataH prakR^itayaH sarvAH purodhA mantriNastathA ||244-57

abhiShekArthamAjagmuryato vai rAmakeshavau |
tataH simhAsanasthaM tu rAjaputraM janArdanaH ||2-44-58

abhiShekeNa divyena yojayAmAsa vIryavAn |
abhiShichya shR^igAlasya karavIrapure sutam |
kR^iShNastadaharevAshu prasthAnamabhyarochayat ||2-44-59

rathena hariyuktena tena yuddhArjitena vai |
keshavaH prasthito.adhvAnaM vR^itrahA tridivaM yathA ||2-44-60  

shakradevo.api dharmAtmA saha mAtrA paraMtapaH |
sabAlavR^iddhayuvatImukhyAH prakR^itayastathA ||2-44-61 

shibikAyAmathAropya shR^igAlaM yuddhadurmadam |
saMhatA dUramArgeNa pashchimAbhimukhA yayuH ||2-44-62

naidhanasya vidhAnena chakruste tasya satkriyAm |
satkAraM kArayAmAsuH pitR^INAM pAralaukikam ||2-44-63

uddishyoddishya rAjAnaM shrAddhaM kR^itvA sahasrashaH |
tataste salilaM dattvA  nAmagotrAdikIrtanaiH ||2-44-64

pitaryuparate ghore shokasamvignamAnasaH |
kR^itvodakam tadA rAjA pravivesha purottamam ||2-44-65

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNI 
shR^igAlavadho nAma chatushchatvAriMsho.adhyAyaH  

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்