Tuesday 30 June 2020

அந்த⁴கவசனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 78 - 023

அத² த்ரயோவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

அந்த⁴கவசனம்

Zoroaster and king vishtaspa

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
க்ஷிப்ரம் யது³வ்ருஷம் த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வே தே யது³புங்க³வா꞉ |
நிபீட்³ய ஷ்²ரவணான்ஹஸ்தைர்மேநிரே தம் க³தாயுஷம் ||2-23-1       

அந்த⁴கோ(அ)னுத்³விக்³னமனா தை⁴ர்யாத³விக்ருதம் வச꞉ |
ப்ரோவாச வத³தாம் ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஸமாஜே கம்ஸமோஜஸா |2-23-2

அஷ்²லாக்⁴யோ மே மத꞉ புத்ர தவாயம் வாக்பரிஷ்²ரம꞉ |
அயுக்தோ க³ர்ஹித꞉ ஸத்³பி⁴ர்பா³ந்த⁴வேஷு² விஷே²ஷத꞉ ||2-23-3

அயாத³வோ யதி³ ப⁴வாஞ்ச்²ருணு தாவத்³யது³ச்யதே |
ந ஹி த்வாம் யாத³வம் வீர ப³லாத்குர்வந்தி யாத³வா꞉ ||2-23-4

அஷ்²லாக்⁴யா வ்ருஷ்ணய꞉ புத்ர யேஷாம் த்வமனுஷா²ஸிதா |
இக்ஷ்வாகுவம்ஷ²ஜோ ராஜா விநிவ்ருத்த꞉ ஸ்வயம் ஸக்ருத் ||2-23-5

போ⁴ஜோ வா யாத³வோ வாஸி  கம்ஸோ வாஸி யதா² ததா² |
ஸஹஜம் தே ஷி²ரஸ்தாத ஜடீ முண்டோ³(அ)பி வா ப⁴வ ||2-23-6

உக்³ரஸேனஸ்த்வயம் ஷோ²ச்யோ யோ(அ)ஸ்மாகம் குலபாம்ஸன꞉ |
து³ர்ஜாதீயேன யேன த்வமீத்³ருஷோ² ஜனித꞉ ஸுத꞉ ||2-23-7

ந சாத்மனோ கு³ணாம்ஸ்தாத  ப்ரவத³ந்தி மனீஷிணா꞉ |
பரேணோக்தா கு³னா கௌ³ண்யம் யாந்தி வேதா³ர்த²ஸம்மிதா꞉ ||2-23-8

ப்ருதி²வ்யாம் யது³வம்ஷோ²(அ)யம் நிந்த³னீயோ மஹீக்ஷிதாம் |
பா³ல꞉ குலாந்தக்ருன்மூடோ⁴ யேஷாம் த்வமனுஷா²ஸிதா ||2-23-9

அஸாது⁴மத்³பி⁴ர்வாக்யைஷ்²ச த்வயா ஸாத்⁴விதி பா⁴ஷிதை꞉ |
ந சாப்யாஸாதி³தம் கார்யமாத்மா ச விவ்ருத꞉ க்ருத꞉ ||1-23-10

கு³ரோரனவலிப்தஸ்ய மான்யஸ்ய மஹதாமபி |
க்ஷே²பணம் க꞉ ஷு²ப⁴ம் மன்யே த்³விஜஸ்யேவ வதே⁴ க்ருதே ||2-23-11

மான்யாஷ்²சைவாபி⁴க³ம்யாஷ்²ச வ்ருத்³தா⁴ஸ்தாத யதா²க்³னய꞉ |
க்ரோதோ⁴ ஹி தேஷாம் ப்ரத³ஹேல்லோகானந்தர்க³தானபி ||2-23-12

பு³தே⁴ன தாத தா³ந்தேன நித்யமப்⁴யுச்ச்²ரிதாத்மனா |
த⁴ர்மஸ்ய க³திரன்வேஷ்யா மத்ஸ்யஸ்ய க³திரப்ஸ்விவ ||2-23-13

கேவலம் த்வம் து த³ர்பேண வ்ருத்³தா⁴நக்³நிஸமானிஹ |
வாசா துத³ஸி மர்மக்⁴ன்யா அமந்த்ரோக்தா யதா²(ஆ)ஹுதி꞉ ||2-23-14

வஸுதே³வம் ச புத்ரார்தே² யதி³மம் பரிக³ர்ஹஸி |
தத்ர மித்²யா ப்ரலாபந்தே நிந்தா³மி க்ருபணம் வச꞉ ||2-23-15

தா³ருணே ச பிதா புத்ரே நைவ தா³ருணதாம் வ்ரஜேத் |
புத்ரார்தே² ஹ்யாபத³꞉ கஷ்டா꞉ பிதர꞉ ப்ராப்னுவந்தி ஹி ||2-23-16

சா²தி³தோ வஸுதே³வேன யதி³ புத்ர꞉ ஷி²ஷு²ஸ்ததா³ |
மன்யஸே யத்³யகர்தவ்யம் தத்ப்ருச்ச² பிதரம் ஸ்வகம் ||2-23-17

க³ர்ஹதா வஸுதே³வம் ச யது³வம்ஷ²ம் ச நிந்த³தா |
த்வயா யாத³வபுத்ராணாம் வைரஜம் விஷமர்ஜிதம் || 2-23-18

அகர்தவ்யம் யதி³ க்ருதம் வஸுதே³வேன புத்ரஜம் |
கிமர்த²முக்³ரஸேனேன ஷி²ஷு²ஸ்த்வம் ந விநாஷி²த꞉ ||2-23-19

புன்னாம்னோ நரகாத்புத்ரோ யஸ்மாத்த்ராதா பித்ரூம்ஸ்ததா³ | 
தஸ்மாத்³ப்³ருவந்தி புத்ரேதி புத்ரம் த⁴ர்மவிதோ³ ஜனா꞉ ||2-23-20

ஜாத்யாம் ஹி யாத³வ꞉ க்ருஷ்²ணா꞉ ஸ ச ஸங்கர்ஷணோ யுவா |
த்வம் சாபி வித்⁴ருதஸ்தாப்⁴யாம் ஜாதவைரேணா சேதஸா ||2-23-21

உத்³பூ⁴தானீஹ ஸர்வேஷாம் யதூ³னாம் ஹ்ருத³யானி வை |
வஸுதே³வே த்வயா(ஆ)க்ஷிப்தே வாஸுதே³வே ச கோபிதே ||2-23-22 

க்ருஷ்ணே ச ப⁴வதோ த்³வேஷ்யே வஸுதே³வவிக³ர்ஹணாத் | 
ஷ²ம்ஸந்தி சேமானி ப⁴யம் நிமித்தான்யஷு²பா⁴ணி தே ||2-23-23

ஸர்பாணாம் த³ர்ஷ²னம் தீவ்ரம் து³꞉ஸ்வப்னானாம் நிஷா²க்ஷயே |
புர்யா வைத⁴வ்யஷ²ம்ஸீனி காரணாஇரனுமீமஹே ||2-23-24

ஏஷ² கோ⁴ரோ க்³ரஹ꞉ ஸ்வாதீமுல்லிக²ங்கே² க³ப⁴ஸ்திபி⁴꞉ |
சக்ரமஞ்கா³ரகஷ்²சக்ரே சித்ராயாம் கோ⁴ரத³ர்ஷ²ன꞉ ||2-23-25

பு³தே⁴ன பஷ்²சிமா ஸந்த்⁴யா வ்யாப்தா கோ⁴ரேண தேஜஸா |
வைஷ்²வானரபதே² ஷு²க்ரோ ஹ்யதிசாரம் சசார ஹ ||2-23-26

கேதுனா தூ⁴மகேதோஸ்து நக்ஷத்ராணி த்ரயோத³ஷ² |
ப⁴ரண்யாதீ³னி பி⁴ன்னானி நானுயாந்தி நிஷா²கரம் ||2-23-27  

ப்ராக்ஸந்த்⁴யா பரிக⁴க்³ரஸ்தா பா⁴பி⁴ர்பா³த⁴தி பா⁴ஸ்கரம் |
ப்ரதிலோமம் ச யாந்த்யேவ வ்யாஹரந்தோ ம்ருக³த்³விஜா꞉ ||2-23-28

ஷி²வா ஷ்²மஷா²னாந்நிஷ்க்ரம்ய நி꞉ஷ்²வாஸாங்கா³ரவர்ஷிணீ |
உபே⁴ ஸந்த்⁴யே புரீம் கோ⁴ரா பர்யேதி ப³ஹு வாஷ²தீ ||2-23-29

உல்கா நிர்கா⁴தநாதே³ன பபாத த⁴ரனீதலே |
சலத்யபர்வணி மஹீ கி³ரீணாம் ஷி²க²ராணி ச ||2-23-30

க்³ரஸ்த꞉ ஸ்வர்பா⁴னுனா ஸூர்யோ  தி³வா நக்தமஜாயத |
தூ⁴மோத்பாதைர்தி³ஷோ² வ்யாப்தா꞉ ஷு²ஷ்காஷ²நிஸமாஹதா꞉ ||2-23-31

ப்ரஸ்ரவந்தி க⁴னா ரக்தம் ஸாஷ²நிஸ்தனயித்னவ꞉ |
சலிதா தே³வதா꞉ ஸ்தா²னாத்த்யஜந்தி விஹகா³ நகா³ன் ||2-23-32

யானி ராஜவிநாஷா²ய தை³வஜ்ஞா꞉ கத²யந்தி ஹ |
தானி ஸர்வாணி பஷ்²யாமோ நிமித்தான்யஷு²பா⁴னி வை ||2-23-33

த்வம் சாபி ஸ்வஜனத்³வேஷீ ராஜத⁴ர்மபராங்முக²꞉ |
அநிமித்தாக³தக்ரோத⁴꞉ ஸன்னிக்ருஷ்டப⁴யோ ஹ்யஸி ||2-23-34

யஸ்த்வம் தே³வோபமம் வ்ருத்³த⁴ம் வஸுதே³வம் வஸூபமம் |
மோஹாத்க்ஷிபஸி து³ர்பு³த்³தே⁴ குதஸ்தே ஷா²ந்திராத்மன꞉ ||2-23-35

த்வத்³க³தோ யோ ஹி ந꞉ ஸ்னேஹஸ்தம் த்யஜாமோ(அ)த்³ய வை வயம் |
அஹிதம் ஸ்வஸ்ய வம்ஷ²ஸ்ய ந த்வாம் க்ஷணமுபாஸ்மஹே ||2-23-36

ஸ ஹி தா³னபதிர்த⁴ன்யோ யோ த்³ரக்ஷ்யதி வனே க³தம் |
புண்ட³ரீகவிஷா²லாக்ஷம் க்ருஷ்ணமக்லிஷ்டகாரிணம் ||2-23-37

சி²ன்னமூலோ ஹ்யயம் வம்ஷோ² யதூ³னாம் த்வத்க்ருதே க்ருத꞉ |
க்ருஷ்ணோ ஜ்ஞாதீன்ஸமானாய்ய ஸ ஸந்தா⁴னம் கரிஷ்யதி ||2-23-38

க்ஷாந்தமேவ தவானேன வஸுதே³வேன தீ⁴மதா |
காலஸம்யக்பரிஜ்ஞானோ ப்³ரூஹி த்வம் யத்³யதி³ச்ச²ஸி ||2-23-39

மஹ்யம் து ரோசதே கம்ஸ வஸுதே³வஸஹாயவான் |
க³ச்ச² க்ருஷ்ணஸ்ய நிலயம் ஸந்தி⁴ஸ்தேன ச ரோசதாம் ||2 23-40

இதி ஸ்ரிமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
அந்த⁴கவசனே த்ரயோவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_23_mpr.html


## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 23- Andhaka Admonishes Kamsa 
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 31, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trayoviMsho.adhyAyaH

andhakavachanam

vaishampAyana uvAcha
kShipraM yaduvR^iShaM dR^iShTvA sarve te yadupu~NgavAH |
nipIDya shravaNAnhastairmenire taM gatAyuSham ||2-23-1       

andhako.anudvignamanA dhairyAdavikR^itaM vachaH |
provAcha vadatAM shreShThaH samAje kaMsamojasA |2-23-2

ashlAghyo me mataH putra tavAyaM vAkparishramaH |
ayukto garhitaH sadbhirbAndhaveshu visheShataH ||2-23-3

ayAdavo yadi bhavA~nChR^iNu tAvadyaduchyate |
na hi tvAM yAdavaM vIra balAtkurvanti yAdavAH ||2-23-4

ashlAghyA vR^iShNayaH putra yeShAm tvamanushAsitA |
ikShvAkuvaMshajo rAjA vinivR^ittaH svayaM sakR^it ||2-23-5

bhojo vA yAdavo vAsi  kaMso vAsi yathA tathA |
sahajaM te shirastAta jaTI muNDo.api vA bhava ||2-23-6

ugrasenastvayaM shochyo yo.asmAkaM kulapAMsanaH |
durjAtIyena yena tvamIdR^isho janitaH sutaH ||2-23-7

na chAtmano guNAMstAta  pravadanti manIShiNAH |
pareNoktA gunA gauNyaM yAnti vedArthasaMmitAH ||2-23-8

pR^ithivyAM yaduvaMsho.ayaM nindanIyo mahIkShitAm |
bAlaH kulAntakR^inmUDho yeShAM tvamanushAsitA ||2-23-9

asAdhumadbhirvAkyaishcha tvayA sAdhviti bhAShitaiH |
na chApyAsAditaM kAryamAtmA cha vivR^itaH kR^itaH ||1-23-10

guroranavaliptasya mAnyasya mahatAmapi |
kshepaNaM kaH shubhaM manye dvijasyeva vadhe kR^ite ||2-23-11

mAnyAshchaivAbhigamyAshcha vR^iddhAstAta yathAgnayaH |
krodho hi teShAM pradahellokAnantargatAnapi ||2-23-12

budhena tAta dAntena nityamabhyuchChritAtmanA |
dharmasya gatiranveShyA matsyasya gatirapsviva ||2-23-13

kevalaM tvaM tu darpeNa vR^iddhAnagnisamAniha |
vAchA tudasi marmaghnyA amantroktA yathA.a.ahutiH ||2-23-14

vasudevaM cha putrArthe yadimaM parigarhasi |
tatra mithyA pralApante nindAmi kR^ipaNaM vachaH ||2-23-15

dAruNe cha pitA putre naiva dAruNatAM vrajet |
putrArthe hyApadaH kaShTAH pitaraH prApnuvanti hi ||2-23-16

ChAdito vasudevena yadi putraH shishustadA |
manyase yadyakartavyaM tatpR^ichCha pitaram svakam ||2-23-17

garhatA vasudevaM cha yaduvaMshaM cha nindatA |
tvayA yAdavaputrANAM vairajaM viShamarjitam || 2-23-18

akartavyaM yadi kR^itaM vasudevena putrajam |
kimarthamugrasenena shishustvaM na vinAshitaH ||2-23-19

punnAmno narakAtputro yasmAttrAtA pitR^IMstadA | 
tasmAdbruvanti putreti putraM dharmavido janAH ||2-23-20

jAtyAM hi yAdavaH kR^ishNAH sa cha sa~NkarShaNo yuvA |
tvaM chApi vidhR^itastAbhyAM jAtavaireNA chetasA ||2-23-21

udbhUtAnIha sarveShAM yadUnAM hR^idayAni vai |
vasudeve tvayA.a.akShipte vAsudeve cha kopite ||2-23-22 

kR^iShNe cha bhavato dveShye vasudevavigarhaNAt | 
shaMsanti chemAni bhayaM nimittAnyashubhANi te ||2-23-23

sarpANAM darshanaM tIvraM duHsvapnAnAM nishAkShaye |
puryA vaidhavyashaMsIni kAraNAiranumImahe ||2-23-24

esha ghoro grahaH svAtImullikha~Nkhe gabhastibhiH |
chakrama~ngArakashchakre chitrAyAM ghoradarshanaH ||2-23-25

budhena pashchimA sandhyA vyAptA ghoreNa tejasA |
vaishvAnarapathe shukro hyatichAraM chachAra ha ||2-23-26

ketunA dhUmaketostu nakShatrANi trayodasha |
bharaNyAdIni bhinnAni nAnuyAnti nishAkaram ||2-23-27  

prAksaMdhyA parighagrastA bhAbhirbAdhati bhAskaram |
pratilomaM cha yAntyeva vyAharanto mR^igadvijAH ||2-23-28

shivA shmashAnAnniShkramya niHshvAsA~NgAravarShiNI |
ubhe sandhye purIM ghorA paryeti bahu vAshatI ||2-23-29

ulkA nirghAtanAdena papAta dharanItale |
chalatyaparvaNi mahI girINAM shikharANi cha ||2-23-30

grastaH svarbhAnunA sUryo  divA naktamajAyata |
dhUmotpAtairdisho vyAptAH shuShkAshanisamAhatAH ||2-23-31

prasravanti ghanA raktaM sAshanistanayitnavaH |
chalitA devatAH sthAnAttyajanti vihagA nagAn ||2-23-32

yAni rAjavinAshAya daivaj~nAH kathayanti ha |
tAni sarvANi pashyAmo nimittAnyashubhAni vai ||2-23-33

tvaM chApi svajanadveShI rAjadharmaparA~NmukhaH |
animittAgatakrodhaH sannikR^iShTabhayo hyasi ||2-23-34

yastvam devopamam vR^iddhaM vasudevaM vasUpamam |
mohAtkShipasi durbuddhe kutaste shAntirAtmanaH ||2-23-35

tvadgato yo hi naH snehastaM tyajAmo.adya vai vayam |
ahitaM svasya vaMshasya na tvAM kShaNamupAsmahe ||2-23-36

sa hi dAnapatirdhanyo yo drakShyati vane gatam |
puNDarIkavishAlAkShaM kR^iShNamakliShTakAriNam ||2-23-37

ChinnamUlo hyayaM vaMsho yadUnAM tvatkR^ite kR^itaH |
kR^iShNo j~nAtInsamAnAyya sa sandhAnaM kariShyati ||2-23-38

kShAntameva tavAnena vasudevena dhImatA |
kAlasaMyakparij~nAno brUhi tvaM yadyadichChasi ||2-23-39

mahyaM tu rochate kaMsa vasudevasahAyavAn |
gachCha kR^iShNasya nilayaM sandhistena cha rochatAm ||2 23-40

iti srimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
andhakavachane trayoviMsho.adhyAyaH     

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்