Friday 26 June 2020

ஹல்லீஸகக்ரீட³னம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 75 - 020

அத² விம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஹல்லீஸகக்ரீட³னம்

Rasa Dance, Rajalila, Krishna Thandava, Rajaleela

வைஷ²ம்பாயன உவாச  
க³தே ஷ²க்ரே தத꞉ க்ருஹ்ண꞉ பூஜ்யமானோ வ்ரஜாலயை꞉ |
கோ³வர்த⁴னத⁴ர꞉ ஷ்²ரீமான்விவேஷ² வ்ரஜமேவ ஹ ||2-20-1

தஸ்ய வ்ருத்³தா⁴பி⁴னந்த³ன்தி ஜ்ஞாதயஷ்²ச ஸஹோஷிதா꞉ |
த⁴ன்யா꞉ ஸ்மோ(அ)னுக்³ருஹீதா꞉ ஸ்மஸ்த்வத்³வ்ருத்தேன நயேன ச ||2-20-2

கா³வோ வர்ஷப⁴யாத்தீர்ணா வயம் தீர்ணா மஹாப⁴யாத் |
தவ ப்ரஸாதா³த்³கோ³விந்த³ தே³வதுல்யபராக்ரம ||2-20-3

அமானுஷாணி கர்மாணி தவ பஷ்²யாம கோ³பதே |
தா⁴ரணேனாஸ்ய ஷை²லஸ்ய வித்³மஸ்த்வாம் க்ருஷ்ண தை³வதம் ||2-20-4

கஸ்த்வம் ப⁴வஸி ருத்³ராணாம் மருதாம் ச மஹாப³ல꞉ |
வஸூனாம் வா கிமர்த²ம் ச வஸுதே³வ꞉ பிதா தவ ||2-20-5

ப³லம் ச பா³ல்யே க்ரீடா³ ச ஜன்ம சாஸ்மாஸு க³ர்ஹிதம் |
க்ருஷ்ண தி³வ்யா ச தே சேஷ்டா ஷ²ங்கிதானி மனாம்ஸி ந꞉ ||2-20-6

கிமர்த²ம் கோ³பவேஷேண ரமஸே(அ)ஸ்மாஸு க³ர்ஹிதம் |
லோகபாலோபமஷ்²சைவ கா³ஸ்த்வம் கிம் பரிரக்ஷஸி ||2-20-7

தே³வோ வா தா³னவோ வா த்வம் யக்ஷோ க³ன்த⁴ர்வ ஏவ வா |
அஸ்மாகம் பா³ன்த⁴வோ ஜாதோ யோ(அ)ஸி ஸோ(அ)ஸி நமோ(அ)ஸ்து தே ||2-20-8

கேனசித்³யதி³ கார்யேண வஸஸீஹ யத்³ருச்ச²யா |
வயம் தவானுகா³꞉ ஸர்வே ப⁴வந்தம் ஷ²ரணம் க³தா꞉ ||2-20-9

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
கோ³பானாம் வசனம் ஷ்²ருத்வா க்ருஷ்ண꞉ பத்³மத³லேக்ஷ²ண꞉ |
ப்ரத்யுவாச ஸ்மிதம் க்ருத்வா ஜ்ஞாதீன்ஸர்வான்ஸமாக³தான் ||2-20-10

மன்யந்தே மாம் யதா² ஸர்வே ப⁴வந்தோ பீ⁴மவிக்ரமம் |
ததா²ஹம் நாவமந்தவ்ய꞉ ஸ்வஜாதீயோ(அ)ஸ்மி பா³ன்த⁴வ꞉ ||2-20-11

யதி³ த்வவஷ்²யம் ஷ்²ரோதவயம் கால꞉ ஸம்ப்ரதிபால்யதாம் |
ததோ ப⁴வந்த꞉ ஷ்²ரோஷ்யந்தி மாம் ச த்³ரக்ஷ்யந்தி தத்த்வத꞉ ||2-20-12

யத்³யயம் ப⁴வதாம் ஷ்²லாக்⁴யோ பா³ன்த⁴வோ தே³வஸப்ரப⁴꞉ |
பரிஜ்ஞானேன கிம் கார்யம் யத்³யேஷோ(அ)னுக்³ரஹோ மம ||2-20-13

ஏவமுக்தாஸ்து தே கோ³பா வஸுதே³வஸுதேன வை |
ப³த்³த⁴மௌனா தி³ஷ²꞉ ஸர்வே பே⁴ஜிரே பிஹிதானனா꞉ ||2-20-14

க்ருஷ்ணஸ்து யௌவனம் த்³ருஷ்ட்வா நிஷி² சந்த்³ரமஸோ வனம் |
ஷா²ரதீ³ம் ச நிஷா²ம் ரம்யாம் மனஷ்²சக்ரே ரதிம் ப்ரதி ||2-20-15 

ஸ கரீஷாங்க³ராகா³ஸு வ்ரஜரத்²யாஸு வீர்யவாண் |
வ்ருஷாணாம் ஜாதத³ர்பாணாம் யுத்³தா⁴னி ஸமயோஜயத் |2-20-16

கோ³பாலாம்ஷ்²ச ப³லோத³க்³ரான்யோத⁴யாமாஸ வீர்யவான் |
வனே ஸ வீரோ கா³ஷ்²சைவ ஜக்³ராஹ க்³ராஹவத்³விபு⁴꞉ ||2-20-17

யுவதீர்கோ³பகன்யாஷ்²ச ராத்ரௌ ஸங்கால்ய காலவித் | 
கேஷோ²ரகம் மானயன்வை ஸஹ தாபி⁴ர்முமோத³ ஹ | 2-20-18

தாஸ்தஸ்ய வத³னம் காந்தம் காந்தா கோ³பஸ்த்ரியோ நிஷி² |
பிப³ன்தி நயனாக்ஷேபைர்கா³ம் க³தம் ஷ²ஷி²னம் யதா² ||2-20-19

ஹரிதாலார்த்³ரபீதேன ஸகௌஷே²யேன வாஸஸா |
வஸானோ ப⁴த்³ரவஸனம் க்ருஷ்ண꞉ காந்ததரோ(அ)ப⁴வத் ||2-20-20

ஸ ப³த்³தா⁴ங்க³த³னிர்வ்யூஹஷ்²சித்ரயா வனமாலயா |
ஷோ²ப⁴மனோ ஹி கோ³விந்த³꞉ ஷோ²ப⁴யாமாஸ தத்³வ்ரஜம் ||2-20-21

நாம தா³மோத³ரேத்யேவம் கோ³பகன்யாஸ்ததா³ப்³ருவன் |
விசித்ரம் சரிதம் கோ⁴ஷே த்³ருஷ்ட்வா தத்தஸ்ய பா⁴ஸ்வத꞉ ||2-20-22

தாஸ்தம் பயோத⁴ரோத்துங்கை³ருரோபி⁴꞉ ஸமபீட³யன் |
ப்⁴ராமிதாக்ஷைஷ்²ச வத³னைர்னிரீக்ஷந்தே  வராங்க³னா꞉ ||2-20-23

தா வார்யமாணா꞉ பதிபி⁴ர்மாத்ருபி⁴ர்ப்⁴ராத்ருபி⁴ஸ்ததா² |
க்ருஷ்ணம் கோ³பாங்க³னா ராத்ரௌ ம்ருக³யந்தே ரதிப்ரியா꞉ ||2-20-24

தாஸ்து பங்க்தீக்ருதா꞉ ஸர்வா ரமயந்தி மனோரமம் |
கா³யந்த்ய꞉ க்ருஷ்ணசரிதம் த்³வந்த்³வஷோ² கோ³பகன்யகா꞉ ||2-20-25

க்ருSணலீலானுகாரிண்ய꞉ க்ருஷ்ணப்ரணிஹிதேக்ஷணா꞉ |
க்ருஷ்ணஸ்ய க³திகா³மின்யஸ்தருண்யஸ்தா வராங்க³னா꞉ ||2-20-26

வனேஷு தாலஹஸ்தாக்³ரை꞉ கூஜயந்த்யஸ்ததா²பரா꞉ |
சேருர்வை சரிதம் தஸ்ய க்ருஷ்ணஸ்ய வ்ரஜயோஷித꞉ ||2-20-27

தாஸ்தஸ்ய ந்ருத்யம் கீ³தம் ச விலாஸஸ்மிதவீக்ஷிதம் |  
முதி³தாஷ்²சானுகுர்வந்த்ய꞉ க்ரீட³ன்தி வ்ரஜயோஷித꞉  ||2-20-28

பா⁴வனிஸ்பந்த³மது⁴ரம் கா³யந்த்யஸ்தா வராங்க³னா꞉ |
வ்ரஜம் க³தா꞉ ஸுக²ம் சேருர்தா³மோத³ரபராயணா꞉ ||2-20-29 

கரீஷபாம்ஸுதி³க்³தா⁴ங்க்³யஸ்தா꞉ க்ருஷ்ணாமனுவவ்ரிரே |
ரமயந்த்யோ யத² நாக³ம் ஸம்ப்ரமத்தம் கரேணவ꞉ ||2-20-30

தமன்யா பா⁴வவிகசைர்னேத்ரை꞉ ப்ரஹஸிதானனா꞉ |
பிப³ன்த்யத்ருப்தவனிதா꞉ க்ருஷ்ணம் க்ருஷ்ணம்ருகே³க்ஷனா꞉ ||2-2-31

முக²மஸ்யாப்³ஜஸங்காஷ²ம் த்ருஷிதா கோ³பகன்யகா꞉ |
ரத்யந்தரக³தா ராத்ரௌ பிப³ன்தி ரஸலாலஸா꞉ ||2-20-32

ஹா ஹேதி குர்வதஸ்தஸ்ய ப்ரஹ்ருஷ்டாஸ்தா வராங்க³னா꞉ |
ஜக்³ருஹுர்னிஸ்ஸ்ருதாம் வாணீம் நாம்னா தா³மோத³ரேரிதாம் ||2-20-33

தாஸாம் க்³ரதி²தஸீமந்தா ரதிம் நீத்வா(ஆ)குலீக்ருதா꞉ |
சாரு விஸ்ரம்ஸிரே கேஷா²꞉ குசாக்³ரே கோ³பயோஷிதாம் ||2-20-34

ஏவம் ஸ க்ருஷ்ணோ கோ³பீனாம் சக்ரவாலைரலங்க்ருத꞉ |
ஷா²ரதீ³ஷு ஸசந்த்³ராஸு நிஷா²ஸு முமுதே³ ஸுகீ² ||2-20-35 

இதி ஸ்ரிமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ஹல்லீஸகக்ரீட³னே விம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_20_mpr.html


## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 20 - Krishna and Gopis Play Music
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 25, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha viMsho.adhyAyaH

hallIsakakrIDanam

vaishampAyana uvAcha
gate shakre tataH kR^ihNaH pUjyamAno vrajAlayaiH |
govardhanadharaH shrImAnvivesha vrajameva ha ||2-20-1

tasya vR^iddhAbhinandanti j~nAtayashcha sahoShitAH |
dhanyAH smo.anugR^ihItAH smastvadvR^ittena nayena cha ||2-20-2

gAvo varShabhayAttIrNA vayaM tIrNA mahAbhayAt |
tava prasAdAdgovinda devatulyaparAkrama ||2-20-3

amAnuShANi karmANi tava pashyAma gopate |
dhAraNenAsya shailasya vidmastvAM kR^iShNa daivatam ||2-20-4

kastvaM bhavasi rudrANAM marutAM cha mahAbalaH |
vasUnAM vA kimarthaM cha vasudevaH pitA tava ||2-20-5

balaM cha bAlye krIDA cha janma chAsmAsu garhitam |
kR^iShNa divyA cha te cheShTA sha~NkitAni manAMsi naH ||2-20-6

kimarthaM gopaveSheNa ramase.asmAsu garhitam |
lokapAlopamashchaiva gAstvaM kiM parirakShasi ||2-20-7

devo vA dAnavo vA tvaM yakSho gandharva eva vA |
asmAkaM bAndhavo jAto yo.asi so.asi namo.astu te ||2-20-8

kenachidyadi kAryeNa vasasIha yadR^ichChayA |
vayaM tavAnugAH sarve bhavantaM sharaNaM gatAH ||2-20-9

vaishampAyana uvAcha 
gopAnAM vachanaM shrutvA kR^iShNaH padmadalekshaNaH |
pratyuvAcha smitaM kR^itvA j~nAtInsarvAnsamAgatAn ||2-20-10

manyante mAM yathA sarve bhavanto bhImavikramam |
tathAhaM nAvamantavyaH svajAtIyo.asmi bAndhavaH ||2-20-11

yadi tvavashyaM shrotavayaM kAlaH sampratipAlyatAm |
tato bhavantaH shroShyanti mAm cha drakShyanti tattvataH ||2-20-12

yadyayaM bhavatAM shlAghyo bAndhavo devasaprabhaH |
parij~nAnena kiM kAryaM yadyeSho.anugraho mama ||2-20-13

evamuktAstu te gopA vasudevasutena vai |
baddhamaunA dishaH sarve bhejire pihitAnanAH ||2-20-14

kR^iShNastu yauvanaM dR^iShTvA nishi chandramaso vanam |
shAradIM cha nishAM ramyAM manashchakre ratiM prati ||2-20-15 

sa karIShA~NgarAgAsu vrajarathyAsu vIryavAN |
vR^iShANAM jAtadarpANAM yuddhAni samayojayat |2-20-16

gopAlAMshcha balodagrAnyodhayAmAsa vIryavAn |
vane sa vIro gAshchaiva jagrAha grAhavadvibhuH ||2-20-17

yuvatIrgopakanyAshcha rAtrau saMkAlya kAlavit | 
keshorakaM mAnayanvai saha tAbhirmumoda ha | 2-20-18

tAstasya vadanaM kAntaM kAntA gopastriyo nishi |
pibanti nayanAkShepairgAM gataM shashinaM yathA ||2-20-19

haritAlArdrapItena sakausheyena vAsasA |
vasAno bhadravasanaM kR^iShNaH kAntataro.abhavat ||2-20-20

sa baddhA~NgadanirvyUhashchitrayA vanamAlayA |
shobhamano hi govindaH shobhayAmAsa tadvrajam ||2-20-21

nAma dAmodaretyevaM gopakanyAstadAbruvan |
vichitraM charitaM ghoShe dR^iShTvA tattasya bhAsvataH ||2-20-22

tAstaM payodharottu~NgairurobhiH samapIDayan |
bhrAmitAkShaishcha vadanairnirIkShante  varA~NganAH ||2-20-23

tA vAryamANAH patibhirmAtR^ibhirbhrAtR^ibhistathA |
kR^iShNaM gopA~NganA rAtrau mR^igayante ratipriyAH ||2-20-24

tAstu pa~NktIkR^itAH sarvA ramayanti manoramam |
gAyantyaH kR^iShNacharitaM dvandvasho gopakanyakAH ||2-20-25

kR^iSNalIlAnukAriNyaH kR^iShNapraNihitekShaNAH |
kR^iShNasya gatigAminyastaruNyastA varA~NganAH ||2-20-26

vaneShu tAlahastAgraiH kUjayantyastathAparAH |
cherurvai charitaM tasya kR^iShNasya vrajayoShitaH ||2-20-27

tAstasya nR^ityaM gItaM cha vilAsasmitavIkShitam |  
muditAshchAnukurvantyaH krIDanti vrajayoShitaH  ||2-20-28

bhAvanispandamadhuraM gAyantyastA varA~NganAH |
vrajaM gatAH sukhaM cherurdAmodaraparAyaNAH ||2-20-29 

karIShapAMsudigdhA~NgyastAH kR^iShNAmanuvavrire |
ramayantyo yatha nAgaM saMpramattaM kareNavaH ||2-20-30

tamanyA bhAvavikachairnetraiH prahasitAnanAH |
pibantyatR^iptavanitAH kR^iShNaM kR^iShNamR^igekShanAH ||2-2-31

mukhamasyAbjasaMkAshaM tR^iShitA gopakanyakAH |
ratyantaragatA rAtrau pibanti rasalAlasAH ||2-20-32

hA heti kurvatastasya prahR^iShTAstA varA~NganAH |
jagR^ihurnissR^itAM vANIM nAmnA dAmodareritAm ||2-20-33

tAsAM grathitasImaMtA ratiM nItvA.a.akulIkR^itAH |
chAru visraMsire keshAH kuchAgre gopayoShitAm ||2-20-34

evaM sa kR^iShNo gopInAM chakravAlairalaMkR^itaH |
shAradIShu sachandrAsu nishAsu mumude sukhI ||2-20-35 

iti srimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
hallIsakakrIDane viMsho.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்