Friday 12 June 2020

நந்த³வ்ரஜக³மனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 60 - 005

அத² பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉

நந்த³வ்ரஜக³மனம்

Vraja village Gokulam

வைஸ²ம்பாயன உவாச 
ப்ராகே³வ வஸுதே³வஸ்து வ்ரஜே ஸு²ஸ்²ராவ ரோஹிணீம் |
ப்ரஜாதாம் புத்ரமேவாக்³ரே சந்த்³ராத்காந்ததரானநம் ||2-5-1

ஸ நந்த³கோ³பம் த்வரித꞉ ப்ரோவாச ஸு²ப⁴யா கி³ரா |
க³ச்சா²னயா ஸஹைவ த்வம் வ்ரஜமேவ யஸோ²த³யா ||2-5-2

தத்ர தௌ தா³ரகௌ க³த்வா ஜாதகர்மாதி³பி⁴ர்கு³ணை꞉ |
யோஜயித்வா வ்ரஜே தாத ஸம்வர்த⁴ய யதா²ஸுக²ம் ||2-5-3

ரௌஹிணேயம் ச புத்ரம் மே பரிரக்ஷ ஸி²ஸு²ம் வ்ரஜே |
அஹம் வாச்யோ ப⁴விஷ்யாமி பித்ருபக்ஷேஷு புத்ரிணாம் ||2-5-4

யோ(அ)ஹமேகஸ்ய புத்ரஸ்ய ந பஸ்²யாமி ஸி²ஸோ²ர்முக²ம் |
ஹ்ரியதே ஹி ப³லாத்ப்ரஜ்ஞா ப்ராஜ்ஞஸ்யாபி ததோ மம ||2-5-5

அஸ்மாத்³தி⁴ மே ப⁴யம் கம்ஸான்னிர்க்⁴ருணாத்³வை ஸி²ஸோ²ர்வதே⁴ |
தத்³யதா² ரௌஹிணேயம் த்வம் நந்த³கோ³பம் மமாத்மஜம் ||2-5-6

கோ³பாயஸி யதா² தாத தத்த்வான்வேஷீ ததா² குரு |
விக்⁴னா ஹி ப³ஹவோ லோகே பா³லானுத்த்ராஸயந்தி ஹி ||2-5-7

ஸ ச புத்ரோ மம ஜ்யாயான்கனீயாம்ஸ்²ச தவாப்யயம் |
உபா⁴வபி ஸமம் நாம்னா நிரீக்ஷஸ்வ யதா²ஸுக²ம் ||2-5-8

வர்த⁴மானாவுபா⁴வேதௌ ஸமானவயஸௌ யதா² |
ஸோ²பே⁴தாம் கோ³வ்ரஜே தஸ்மின்னந்த³கோ³ப ததா² குரு||2-5-9

பா³ல்யே கேலிகில꞉ ஸர்வோ பா³ல்யே முஹ்யதி மானவ꞉ |
பா³ல்யே சண்ட³தம꞉ ஸர்வஸ்தத்ர யத்னபரோ ப⁴வ ||2-5-10

ந ச வ்ருந்தா³வனே கார்யோ க³வாம் கோ⁴ஷ꞉ கத²ஞ்சன |
பே⁴தவ்யம் தத்ர வஸத꞉ கேஸி²ன꞉ பாபத³ர்ஸி²ன꞉ ||2-5-11

ஸரீஸ்ருபேப்⁴ய꞉ கீடேப்⁴ய꞉ ஸ²குனிப்⁴யஸ்ததை²வ ச |
கோ³ஷ்டே²ஷு கோ³ப்⁴யோ வத்ஸேப்⁴யோ ரக்ஷ்யௌ தே த்³வாவிமௌ ஸி²ஸூ² ||2-5-12

நந்த³கோ³ப க³தா ராத்ரி꞉ ஸீ²க்⁴ரயானோ வ்ரஜாஸு²க³꞉ |
இமே த்வாம் வ்யாஹரந்தீவ பக்ஷிண꞉ ஸவ்யத³க்ஷிணம் ||2-5-13

ரஹஸ்யம் வஸுதே³வேன ஸோ(அ)னுஜ்ஞாதோ மஹாத்மனா |
யானம் யஸோ²த³யா ஸார்த⁴மாருரோஹ முதா³ன்வித꞉ ||2-5-14

குமாரஸ்கந்த⁴வாஹ்யாயாம் ஸி²பி³காயாம் ஸமாஹித꞉ |
ஸம்வேஸ²யாமாஸ ஸி²ஸு²ம் ஸ²யனீயம் மஹாமதி꞉ ||2-5-15

ஜகா³ம ச விவிக்தேன ஸீ²தலானிலஸர்பிணா |
ப³ஹூத³கேன மார்கே³ண யமுனாதீரகா³மினா ||2-5-16

ஸ த³த³ர்ஸ² ஸு²பே⁴ தே³ஸே² கோ³வர்த⁴னஸமீபகே³ |
யமுனாதீரஸம்ப³த்³த⁴ஸீ²தமாருதஸேவிதம் ||2-5-17

விருதஸ்²வாபதை³ ரம்யம் லதாவல்லீமஹாத்³ருமம் |
கோ³பி⁴ஸ்த்ருணவிலக்³னாபி⁴꞉ ஸ்யந்த³ந்தீபி⁴ரலங்க்ருதம் ||2-4-18

ஸமப்ரசாரம் ச க³வாம் ஸமதீர்த²ஜலாஸ²யம் |
வ்ருஷாணாம் ஸ்கந்த⁴கா⁴தைஸ்²ச விஷாணோத்³க்⁴ருஷ்டபாத³பம் ||2-4-19

பா⁴ஸாமிஷாதா³னுஸ்ருதை꞉ ஸ்²யேனைஸ்²சாமிஷக்³ருத்⁴னுபி⁴꞉ |
ஸ்ருகா³லம்ருக³ஸிம்ஹைஸ்²ச வஸாமேதா³ஸி²பி⁴ர்வ்ருதம் ||2-4-20

ஸா²ர்தூ³லஸ²ப்³தா³பி⁴ருதம் நானாபக்ஷிஸமாகுலம் |
ஸ்வாது³வ்ருக்ஷப²லம் ரம்யம் பர்யாப்தத்ருணவீருத⁴ம் ||2-5-21

கோ³வ்ரஜம் கோ³ருதம் ரம்யம் கோ³பனாரீபி⁴ராவ்ருதம் |
ஹம்பா⁴ரவைஸ்²ச வத்ஸானாம் ஸர்வத꞉ க்ருதனி꞉ஸ்வனம் ||2-5-22

ஸ²கடாவர்தவிபுலம் கண்டகீவாடஸங்குலம் |
பர்யந்தேஷ்வாவ்ருதம் வன்யைர்ப்³ருஹத்³பி⁴꞉ பதிதைர்த்³ருமை꞉ ||2-5-23

வத்ஸானாம் ரோபித꞉ கீலைர்தா³மபி⁴ஸ்²ச விபூ⁴ஷிதம் |
கரீஷாகீர்ணவஸுத⁴ம் கடச்ச²ன்னகுடீமட்꞉அம் ||2-5-24

க்ஷேம்யப்ரசாரப³ஹுலம் ஹ்ருஷ்டபுஷ்டஜனாவ்ருதம் |
தா³மனீபாஸ²ப³ஹுலம் க³ர்க³ரோத்³கா³ரனி꞉ஸ்வனம் ||2-5-25

தக்ரானி꞉ஸ்ராவமலினம் த³தி⁴மண்டா³ர்த்³ரம்ருத்திகம் |
மந்தா²னவலயோத்³கா³ரைர்கோ³பீனாம் ஜனிதஸ்வனம் ||2-5-26

காகபக்ஷத⁴ரைர்பா³லைர்கோ³பாலக்ரீட³னாகுலம்|
ஸார்க³லத்³வாரகோ³வாடம் மத்⁴யே கோ³ஸ்தா²னஸம்குலம் ||2-5-27

ஸர்பிஷா பச்யமானேன ஸுரபீ⁴க்ருதமாருதம் |
நீலபீதாம்ப³ராபி⁴ஸ்²ச தருணீபி⁴ரலங்க்ருதம் ||2-5-28

வன்யபுஷ்பாவதம்ஸாபி⁴ர்கோ³பகன்யாபி⁴ராவ்ருதம் |
ஸி²ரோபி⁴ர்த்⁴ருதகும்ப⁴பி⁴ர்ப³த்³தை⁴ரக்³ரஸ்தனாம்ப³ரை꞉ ||2-5-29

யமுனாதீரமார்கே³ண ஜலஹாரீபி⁴ராவ்ருதம் |
ஸ தத்ர ப்ரவிஸ²ன்ஹ்ருஷ்டோ கோ³வ்ரஜம் கோ³பனாதி³தம் ||2-5-30

ப்ரத்யுத்³க³தோ கோ³பவ்ருத்³தை⁴꞉ ஸ்த்ரீபி⁴ர்வ்ருத்³தா⁴பி⁴ரேவ ச |
நிவேஸ²ம் ரோசயாமாஸ பரிவர்தே ஸுகா²ஸ்²ரயே ||2-5-31

ஸா யத்ர ரோஹிணீ தே³வீ வஸுதே³வஸுகா²வஹா |
தத்ர தம் பா³லஸூர்யாப⁴ம் க்ருஷ்ணம் கூ³ட⁴ம் ந்யவேஸ²யத் ||2-5-32 
  
இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² விஹ்Sணுபர்வணி 
கோ³வ்ரஜக³மனம்  நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாயஹ்


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_5_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2- ViShnu Parva`
Chapter 5 - Nanda Relocating to Vraja
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, February 29, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchamo.adhyAyaH 

nandavrajagamanam 

vaishaMpAyana uvAcha 
prAgeva vasudevastu vraje shushrAva rohiNIm |
prajAtAM putramevAgre chandrAtkAntatarAnanam ||2-5-1

sa nandagopaM tvaritaH provAcha shubhayA girA |
gachChAnayA sahaiva tvaM vrajameva yashodayA ||2-5-2

tatra tau dArakau gatvA jAtakarmAdibhirguNaiH |
yojayitvA vraje tAta saMvardhaya yathAsukham ||2-5-3

rauhiNeyaM cha putraM me parirakSha shishuM vraje |
ahaM vAchyo bhaviShyAmi pitR^ipakSheShu putriNAm ||2-5-4

yo.ahamekasya putrasya na pashyAmi shishormukham |
hriyate hi balAtpraj~nA prAj~nasyApi tato mama ||2-5-5

asmAddhi me bhayaM kaMsAnnirghR^iNAdvai shishorvadhe |
tadyathA rauhiNeyaM tvam nandagopaM mamAtmajam ||2-5-6

gopAyasi yathA tAta tattvAnveShI tathA kuru |
vighnA hi bahavo loke bAlAnuttrAsayanti hi ||2-5-7

sa cha putro mama jyAyAnkanIyAMshcha tavApyayam |
ubhAvapi samaM nAmnA nirIkShasva yathAsukham ||2-5-8

vardhamAnAvubhAvetau samAnavayasau yathA |
shobhetAM govraje tasminnandagopa tathA kuru||2-5-9

bAlye kelikilaH sarvo bAlye muhyati mAnavaH |
bAlye chaNDatamaH sarvastatra yatnaparo bhava ||2-5-10

na cha vR^indAvane kAryo gavAM ghoShaH kathaMchana |
bhetavyaM tatra vasataH keshinaH pApadarshinaH ||2-5-11

sarIsR^ipebhyaH kITebhyaH shakunibhyastathaiva cha |
goShTheShu gobhyo vatsebhyo rakShyau te dvAvimau shishU ||2-5-12

nandagopa gatA rAtriH shIghrayAno vrajAshugaH |
ime tvAM vyAharantIva pakShiNaH savyadakShiNam ||2-5-13

rahasyaM vasudevena so.anuj~nAto mahAtmanA |
yAnaM yashodayA sArdhamAruroha mudAnvitaH ||2-5-14

kumAraskandhavAhyAyAM shibikAyAM samAhitaH |
saMveshayAmAsa shishuM shayanIyaM mahAmatiH ||2-5-15

jagAma cha viviktena shItalAnilasarpiNA |
bahUdakena mArgeNa yamunAtIragAminA ||2-5-16

sa dadarsha shubhe deshe govardhanasamIpage |
yamunAtIrasaMbaddhashItamArutasevitam ||2-5-17

virutashvApadai ramyaM latAvallImahAdrumam |
gobhistR^iNavilagnAbhiH syandantIbhirala~NkR^itam ||2-4-18

samaprachAraM cha gavAM samatIrthajalAshayam |
vR^iShANAM skandhaghAtaishcha viShANodghR^iShTapAdapam ||2-4-19

bhAsAmiShAdAnusR^itaiH shyenaishchAmiShagR^idhnubhiH |
sR^igAlamR^igasiMhaishcha vasAmedAshibhirvR^itam ||2-4-20

shArdUlashabdAbhirutaM nAnApakShisamAkulam |
svAduvR^ikShaphalaM ramyaM paryAptatR^iNavIrudham ||2-5-21

govrajaM gorutaM ramyaM gopanArIbhirAvR^itam |
hambhAravaishcha vatsAnAM sarvataH kR^itaniHsvanam ||2-5-22

shakaTAvartavipulaM kaNTakIvATasa~Nkulam |
paryanteShvAvR^itaM vanyairbR^ihadbhiH patitairdrumaiH ||2-5-23

vatsAnAM ropitaH kIlairdAmabhishcha vibhUShitam |
karIShAkIrNavasudhaM kaTachChannakuTImaTHam ||2-5-24

kShemyaprachArabahulaM hR^iShTapuShTajanAvR^itam |
dAmanIpAshabahulaM gargarodgAraniHsvanam ||2-5-25

takrAniHsrAvamalinaM dadhimaNDArdramR^ittikam |
manthAnavalayodgArairgopInAM janitasvanam ||2-5-26

kAkapakShadharairbAlairgopAlakrIDanAkulam|
sArgaladvAragovATaM madhye gosthAnasamkulam ||2-5-27

sarpiShA pachyamAnena surabhIkR^itamArutam |
nIlapItAMbarAbhishcha taruNIbhirala~NkR^itam ||2-5-28

vanyapuShpAvataMsAbhirgopakanyAbhirAvR^itam |
shirobhirdhR^itakumbhabhirbaddhairagrastanAmbaraiH ||2-5-29

yamunAtIramArgeNa jalahArIbhirAvR^itam |
sa tatra pravishanhR^iShTo govrajaM gopanAditam ||2-5-30

pratyudgato gopavR^iddhaiH strIbhirvR^iddhAbhireva cha |
niveshaM rochayAmAsa parivarte sukhAshraye ||2-5-31

sA yatra rohiNI devI vasudevasukhAvahA |
tatra taM bAlasUryAbhaM kR^iShNaM gUDhaM nyaveshayat ||2-5-32 
  
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe vihSNuparvaNi 
govrajagamanaM  nAma pa~nchamo.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்