Tuesday 19 May 2020

லோகவர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 49

அத² ஏகோனபஞ்சாஸ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

லோகவர்ணனம்

Yajna avatar of Lord Vishnu
ஜனமேஜய உவாச
ப்³ரஹ்மனா தே³வதே³வேன ஸார்த⁴ம் ஸலிலயோனினா |
ப்³ரஹ்மலோகக³தோ ப்³ரஹ்மன்வைகுண்ட²꞉ கிம் சகார ஹ ||1-49-1

கிமர்தே² சாதி³தே³வேன நீத꞉ கமலயோனினா |
விஷ்ணுர்தை³த்யவதே⁴ வ்ருத்தே தே³வைஸ்²ச க்ருதஸத்க்ரிய꞉ ||1-49-2

ப்³ரஹ்மலோகே ச கிம் ஸ்தா²னம் கம் வா யோக³முபாஸ்த ஸ꞉ |
கம் வா த³தா⁴ர நியமம் ஸ விபு⁴ர்பூ⁴தபா⁴வன꞉ ||1-49-3

கத²ம் தஸ்யா(ஆ)ஸதஸ்தத்ர விஸ்²வம் ஜக³தி³த³ம் மஹத் |
ஸ்²ரியமாப்னோதி விபுலாம் ஸுராஸுரனரார்சிதாம் ||1-49-4

கத²ம் ஸ்வபிதி க⁴ர்மாந்தே பு³த்⁴யதே சாம்பு³த³ப்லவே |
கத²ம் ச ப்³ரஹ்மலோகஸ்தோ² து⁴ரம் வஹதி லௌகிகாம் ||1-49-5

சரிதம் தஸ்ய விப்ரேந்த்³ர தி³வ்யம் ப⁴க³வதோ தி³வி |
விஸ்தரேண யதா²தத்த்வம் ஸர்வமிச்சா²மி வேதி³தும் ||1-49-6

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஸ்²ருணு நாராயணஸ்யாதௌ³ விஸ்தரேண ப்ரவ்ருத்தயஹ் |
ப்³ரஹ்மலோகம் யதா²ரூடோ⁴ ப்³ரஹ்மணா ஸஹ மோத³தே ||1-49-7

காமம் தஸ்ய க³தி꞉ ஸூக்ஷ்மா தே³வைரபி து³ராஸதா³ |
யத்து வக்ஷ்யாம்யஹம் ராஜம்ஸ்தன்மே நிக³த³த꞉ ஸ்²ருணு ||1-49-8

ஏஷ லோகமயோ தே³வோ லோகாஸ்²சைதன்மயாஸ்த்ரய꞉ |
ஏஸ² தே³வமயஸ்²சைவ தே³வாஸ்²சைதன்மயா தி³வி ||1-49-9

தஸ்ய பாரம் ந பஸ்²யந்தி ப³ஹவ꞉ பாரசிந்தகா꞉ |
ஏஸ² பாரம் பரம் சைவ லோகானாம் வேத³ மாத⁴வ꞉ ||1-49-10

அஸ்ய தே³வாந்த⁴காரஸ்ய மார்கி³தவ்யஸ்ய தை³வதை꞉ |
ஸ்²ருணு வை யத்ததா³ வ்ருத்தம் ப்³ரஹ்மலோகே புராதனம் ||1-49-11

ஸ க³த்வா ப்³ரஹ்மணோ லோகம் த்³ருஷ்ட்வா பைதாமஹம் பத³ம் |
வவந்தே³ தான்ருஷீன்ஸர்வான்விஷ்ணுரார்ஷேண கர்மனா ||1-49-12

ஸோ(அ)க்³னிம் ப்ராக்ஸவணே த்³ருஷ்ட்வா ஹூயமானம் மஹர்ஷிபி⁴꞉ |
அவந்த³த மஹாதேஜா꞉ க்ருத்வா பௌர்வாஹ்னிகீம் க்ரியாம் ||1-49-13

ஸ த³த³ர்ஸ² மகே²ஷ்வாஜ்யைரிஜ்யமானம் மஹர்ஷிபி⁴꞉ |
பா⁴க³ம் யஜ்ஞியமஸ்²னானம் ஸ்வதே³ஹமபரம் ஸ்தி²தம் ||1-49-14

அபி⁴வாத்³யாபி⁴வாத்³யானாம்ருஷீணாம் ப்³ரஹ்மவர்சஸாம் |
பரிசக்ராம ஸோ(அ)சிந்த்யோ ப்³ரஹ்மலோகம் ஸனாதனம் ||1-49-15

ஸ த³த³ர்ஸோ²ச்ச்²ரிதான்யூபாம்ஸ்²சஷாலாக்³ரவிபூ⁴ஷிதாண் |
மகே²ஷு ச ப்³ரஹ்மர்ஷிபி⁴꞉ ஸ²தஸ²꞉ க்ருதலக்ஷணான் ||1-49-16

ஆஜ்யதூ⁴மம் ஸமாக்⁴ராய ஸ்²ருண்வன்வேதா³ந்த்³விஜேரிதான் |
யஜ்ஞைரிஜ்யம் தமாத்மானம் பஸ்²யம்ஸ்தத்ர சசார ஹ ||1-49-17

ஊசுஸ்தம்ருஷயோ தே³வா꞉ ஸத³ஸ்யா꞉ ஸத³ஸி ஸ்தி²தா꞉ |
அர்க்⁴யோத்³யதபு⁴ஜா꞉ ஸர்வே பவித்ராந்தரபாணய꞉ ||1-49-18

தே³வேஷு வர்ததே யத்³வை தத்³தி⁴ ஸர்வம் ஜனார்த³னாத் |
யத்ப்ரவ்ருத்தம் ச தே³வேப்⁴யஸ்தத்³வித்³தி⁴ மது⁴ஸூத³னாத் ||1-49-19

அக்³னீஷோமமயம் லோகம் யம் விது³ர்விது³ஷோ ஜனா꞉ |
தம் ஸோமமக்³னிம் லோகம் ச வேத³ விஷ்ணும் ஸனாதனம் ||1-49-20

க்ஷீராத்³யதா² த³தி⁴ ப⁴வேத்³த³த்⁴ன꞉ ஸர்பிர்ப⁴வேத்³யதா² |
மத்²யமானேஷு பூ⁴தேஷு ததா² லோகோ ஜனார்த³னாத் ||1-49-21

யதே²ந்த்³ரியைஸ்²ச பு⁴தைஸ்²cஅ பரமாத்மாபி⁴தீ⁴யதே |
ததா² தே³வைஸ்²ச வேதை³ஸ்²ச லோகைஸ்²ச விஹிதோ ஹரி꞉ ||1-49-22

யதா² பூ⁴தேந்த்³ரியாவாப்திர்விஹிதா பு⁴வி தே³ஹினாம் |
ததா² ப்ராணேஸ்²வராவாப்திர்தே³வானாம் தி³வி வைஷ்ணவீ ||1-49-23

ஸத்ரிணாம் ஸத்ரப²லத³꞉ பவித்ரம் பரமாத்மவான் |
லோகதந்த்ரத⁴ரோ ஹ்யேஷ மந்த்ரைர்மந்த்ர இவோச்யதே |1-49-24

ருஷய ஊசு꞉
ஸ்வாக³தம் தே ஸுரஸ்²ரேஷ்ட² பத்³மனாப⁴ மஹாத்³யுதே |
இத³ம் யஜ்ஞியமாதித்²யம் மந்த்ரத꞉ பரிக்³ருஹ்யதாம் ||1-49-25

த்வமஸ்ய யஜ்ஞபூதஸ்ய பாத்ரம் பாத்³யஸ்ய பாவன꞉ |
அதிதி²ஸ்த்வம் ஹி மந்த்ரோக்த꞉ ஸ த்³ருஷ்ட꞉ ஸந்ததம் மத꞉ ||1-49-26

த்வயி யோத்³து⁴ம் க³தே விஷ்ணௌ ந ப்ராவர்தந்த ந꞉ க்ரியா꞉ |
அவைஷ்ணவஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய ந ஹி கர்ம விதீ⁴யதே ||1-49-27

ஸத³க்ஷிணஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய த்வத்ப்ரஸூதி꞉ ப²லம் ப⁴வேத் |
அத்³யாத்மானமிஹாஸ்மாபி⁴ரிஜ்யமானம் நிரீக்ஷ்யஸே ||1-49-28

ஏவமஸ்த்விதி தான்ஸர்வான்ப⁴க³வான்ப்ரத்யபூஜயத் |
முமுதே³ ப³ஹ்மலோகஸ்தோ² ப்³ரஹ்மா லோகபிதாமஹ꞉ ||1-49-29

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
லோகவர்ணனம் நாம ஏகோனபஞ்சாஸ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_49_mpr.html


## Harivamsha Mahapuranam - Part 1 -
Harvamsha Parva
Chapter 49
Description  of  Loka
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, December 15, 2007##   

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
-------------------------------------------------------------------


atha ekonapa~nchAshattamo.adhyAyaH

lokavarNanam

janamejaya uvAcha
brahmanA devadevena sArdhaM salilayoninA |
brahmalokagato brahmanvaikuNThaH kiM chakAra ha ||1-49-1

kimarthe chAdidevena nItaH kamalayoninA |
viShNurdaityavadhe vR^itte devaishcha kR^itasatkriyaH ||1-49-2

brahmaloke cha kiM sthAnaM kaM vA yogamupAsta saH |
kaM vA dadhAra niyamaM sa vibhurbhUtabhAvanaH ||1-49-3

kathaM tasyA.a.asatastatra vishvaM jagadidaM mahat |
shriyamApnoti vipulAM surAsuranarArchitAm ||1-49-4

kathaM svapiti gharmAnte budhyate chAmbudaplave |
kathaM cha brahmalokastho dhuraM vahati laukikAm ||1-49-5

charitaM tasya viprendra divyaM bhagavato divi |
vistareNa yathAtattvaM sarvamichChAmi veditum ||1-49-6

vaishampAyana uvAcha
shR^iNu nArAyaNasyAdau vistareNa pravR^ittayah |
brahmalokaM yathArUDho brahmaNA saha modate  ||1-49-7

kAmam tasya gatiH sUkShmA devairapi durAsadA |
yattu vakShyAmyahaM rAjaMstanme nigadataH shR^iNu ||1-49-8

eSha lokamayo devo lokAshchaitanmayAstrayaH |
esha devamayashchaiva devAshchaitanmayA divi ||1-49-9

tasya pAraM na pashyanti bahavaH pArachintakAH |
esha pAraM paraM chaiva lokAnAM veda mAdhavaH ||1-49-10

asya devAndhakArasya mArgitavyasya daivataiH |
shR^iNu vai yattadA vR^ittaM brahmaloke purAtanam ||1-49-11

sa gatvA brahmaNo lokaM dR^iShTvA paitAmahaM padam |
vavande tAnR^iShInsarvAnviShNurArSheNa karmanA ||1-49-12

so.agniM prAksavaNe dR^iShTvA hUyamAnaM maharShibhiH |
avandata mahAtejAH kR^itvA paurvAhnikIM kriyAm ||1-49-13

sa dadarsha makheShvAjyairijyamAnaM maharShibhiH |
bhAgaM yaj~niyamashnAnaM svadehamaparaM sthitam ||1-49-14

abhivAdyAbhivAdyAnAmR^iShINAM brahmavarchasAm |
parichakrAma so.achintyo brahmalokaM sanAtanam ||1-49-15

sa dadarshochChritAnyUpAMshchaShAlAgravibhUShitAN |
makheShu cha brahmarShibhiH shatashaH kR^italakShaNAn ||1-49-16

AjyadhUmaM samAghrAya shR^iNvanvedAndvijeritAn |
yaj~nairijyaM  tamAtmAnaM pashyaMstatra chachAra ha ||1-49-17

UchustamR^iShayo devAH sadasyAH sadasi sthitAH |
arghyodyatabhujAH sarve pavitrAntarapANayaH ||1-49-18

deveShu vartate yadvai taddhi sarvaM janArdanAt |
yatpravR^ittaM cha devebhyastadviddhi madhusUdanAt ||1-49-19

agnIShomamayaM lokaM yaM vidurviduSho janAH |
taM somamagniM lokaM cha veda viShNuM sanAtanam ||1-49-20

kShIrAdyathA dadhi bhaveddadhnaH sarpirbhavedyathA |
mathyamAneShu bhUteShu tathA loko janArdanAt ||1-49-21

yathendriyaishcha bhutaishca paramAtmAbhidhIyate |
tathA devaishcha vedaishcha lokaishcha vihito hariH ||1-49-22

yathA bhUtendriyAvAptirvihitA bhuvi dehinAm |
tathA prANeshvarAvAptirdevAnAM divi vaiShNavI ||1-49-23

satriNAM satraphaladaH pavitraM paramAtmavAn |
lokatantradharo hyeSha mantrairmantra ivochyate |1-49-24

R^iShaya UchuH
svAgataM te surashreShTha padmanAbha mahAdyute |
idaM yaj~niyamAtithyaM mantrataH parigR^ihyatAm ||1-49-25

tvamasya yaj~napUtasya pAtram pAdyasya pAvanaH |
atithistvaM hi mantroktaH sa dR^iShTaH santatam mataH ||1-49-26

tvayi yoddhum gate viShNau na prAvartanta naH kriyAH |
avaiShNavasya yaj~nasya na hi karma vidhIyate ||1-49-27

sadakShiNasya yaj~nasya tvatprasUtiH phalaM bhavet |
adyAtmAnamihAsmAbhirijyamAnaM nirIkShyase ||1-49-28

evamastviti tAnsarvAnbhagavAnpratyapUjayat |
mumude bahmalokastho brahmA lokapitAmahaH ||1-49-29

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
lokavarNanaM nAma  ekonapa~nchAshattamo.adhyAyaH  

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்