Sunday 28 February 2021

ஷ்²ருதஹ்ருதாநிருத்³த⁴பாஷ²ப³ந்த⁴நஸ்ய க்ருஷ்ணஸ்ய ஷோ²ணிதபுரக³மநம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 177 (178) - 121 (122)

அத² ஏகவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ருதஹ்ருதாநிருத்³த⁴பாஷ²ப³ந்த⁴நஸ்ய க்ருஷ்ணஸ்ய ஷோ²ணிதபுரக³மநம்

Krishna and yadavas

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ததோ(அ)நிருத்³த⁴ஸ்ய க்³ருஹே ருருது³꞉ ஸர்வயோஷித꞉ |
ப்ரியம் நாத²மபஷ்²யந்த்ய꞉ குரர்ய இவ ஸங்க⁴ஷ²꞉ ||2-121-1

அஹோ தி⁴க்கிமித³ம் நாத² நாதே² க்ருஷ்ணே வ்யவஸ்தி²தே |
அநாதா² இவ ஸந்த்ரஸ்தா ருதி³மோ ப⁴யபீடி³தா꞉ ||2-121-2

யஸ்யேந்த்³ரப்ரமுகா² தே³வா꞉ ஸாதி³த்யா꞉ ஸமருத்³க³ணா꞉ |
பா³ஹுச்சா²யாமுபாஷ்²ரித்ய வஸந்தி தி³வி தே³வதா꞉ ||2-121-3

தஸ்யோத்பந்நமித³ம் லோகே ப⁴யத³ஸ்ய மஹாப⁴யம் |
தஸ்யாநிருத்³த⁴꞉ பௌத்ரஸ்து வீரா꞉ கேநாபி நோ ஹ்ருத꞉ ||2-121-4

அஹோ நாஸ்தி ப⁴யம் நூநம் தஸ்ய லோகே ஸுது³ர்மதே꞉ |
வாஸுதே³வஸ்ய ய꞉ க்ரோத⁴முத்பாத³யதி து³꞉ஸஹம் ||2-121-5  

வ்யாதி³தாஸ்யஸ்ய யோ ம்ருத்யோர்த³ம்ஷ்ட்ராக்³ரே பரிவர்ததே |
ஸ வாஸுதே³வம் ஸமரே மோஹாத³ப்⁴யுதி³யாத்³ரிபு꞉ ||2-121-6

இத³மேவம்வித⁴ம் க்ருத்வா விப்ரியம் யது³புங்க³வே |
கத²ம் ஜீவந்விமுச்யேத ஸாக்ஷாத³பி ஷ²சீபதி꞉ ||2-121-7

ஹ்ருதநாதா²꞉ ஸ்ம ஷோ²ச்யா꞉ ஸ்ம வயம் நாத²ம் விநா க்ருதா꞉ |
விப்ரயோகே³ண நாத²ஸ்ய க்ருதாந்தவஷ²கா³꞉ க்ருதா꞉ ||2-121-8

இத்யேவம் தா வத³ந்த்யஷ்²ச ருத³ந்த்யஷ்²ச புந꞉ புந꞉ |
நேத்ரஜம் வாரி முமுசுரஷி²வம் பரமாங்க³நா꞉ ||2-121-9

தாஸாம் பா³ஷ்பாம்பு³பூர்ணாநி நயநாநி  சகாஷி²ரே |
ஸலிலேநாப்லுதாநீவ பங்கஜாநி ஜலாக³மே ||2-121-10

தாஸாம் மராளபக்ஷ்மாணி ராஜயந்தி ஷு²பா⁴நி ச |
ருதி⁴ரேணாப்லுதாநீவ நயநாநி சகாஷி²ரே ||2-121-11

தாஸாம் ஹர்ம்யதலஸ்தா²ணாம் பூர்ண ஆஸீந்மஹாஸ்வந꞉ |  
குரரீணாமிவாகாஷே² ருத³தீநாம் ஸஹஸ்ரஷ²꞉ ||2-121-12

தே ஷ்²ருத்வா நிநத³ம் கோ⁴ரமபூர்வம் ப⁴யமாக³தம் |
உத்பேது꞉ ஸஹஸா ஸ்வேப்⁴யோ க்³ருஹேப்⁴ய꞉ புருஷர்ஷபா⁴꞉ ||2-121-13     
 
கஸ்மாதே³ஷோ(அ)நிருத்³த⁴ஸ்ய ஷ்²ரூயதே ஸுமஹாஸ்வந꞉ |
க்³ருஹே க்ருஷ்ணாபி⁴கு³ப்தாநாம் குதோ நோ ப⁴யமாக³தம் ||2-121-14

இத்யேவமூசுஸ்தே(அ)ந்யோந்யம் ஸ்நேஹவிக்லவக³த்³க³தா³꞉ |
அத⁴ர்ஷிதா யதா² ஸிம்ஹா கு³ஹாப்⁴ய இவ நி꞉ஸ்ருதா꞉ ||2-121-15

ஸந்நாஹபே⁴ரீ க்ருஷ்ணஸ்ய ஆஹதா மஹதீ ததா³ |
யஸ்யா꞉ ஷ²ப்³தே³ந தே ஸர்வே ஸமாக³ம்ய ச தி⁴ஷ்டி²தா꞉ ||2-121-16

கிமேததி³தி தே(அ)ந்யோந்யம் ஸமப்ருச்ச²ந்த யாத³வா꞉ |
அந்யோந்யஸ்ய ஹி தே ஸர்வே யதா²வ்ருத்தமவேத³யன் ||2-121-17

ததஸ்தே பா³ஷ்பபூர்ணாக்ஷா꞉ க்ரோத⁴ஸம்ரக்தலோசநா꞉ |
நி꞉ஷ்²வஸந்தோ வ்யதிஷ்ட²ந்த யாத³வா யுத்³த⁴து³ர்மதா³꞉ ||2-121-18

தூஷ்ணீம்பூ⁴தேஷு ஸர்வேஷு விப்ருது²ர்வாக்யமப்³ரவீத் |
க்ருஷ்ணம் ப்ரஹரதாம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் நி꞉ஷ்²வஸந்தம் முஹுர்முஹு꞉ ||2-121-19

கிமித³ம் சிந்தயாவிஷ்ட꞉ புருஷேந்த்³ர ப⁴வாநிஹ |
தவ பா³ஹுப³லப்ராணா꞉ ஸ்வாஸ்தி²தா꞉ ஸர்வயாத³வா꞉ ||2-121-20

ப⁴வந்தமாஷ்²ரிதா꞉ க்ருஷ்ண ஸம்விப⁴க்தாஷ்²ச ஸர்வஷ²꞉ |
ததை²வ ப³லவாஞ்ஷ²க்ரஸ்த்வய்யாவேஷ்²ய ஜயாஜயௌ ||2-121-21

 ஸுக²ம் ஸ்வபிதி நி꞉ஷ²ங்க꞉ கத²ம் த்வம் சிந்தயாந்வித꞉ |
ஷோ²கஸாக³ரமக்ஷோப்⁴யம் ஸர்வே தே ஜ்ஞாதயோ க³தா꞉ ||2-121-22

தாந்மஜ்ஜமாநாநேகஸ்த்வம் ஸமுத்³த⁴ர மஹாபு⁴ஜ |
கிமேவம் சிந்தயாவிஷ்டோ ந கிஞ்சித³பி பா⁴ஷ²ஸே ||2-121-23

சிந்தாம் கர்தும் வ்ருதா² தே³வ ந த்வமர்ஹஸி மாத⁴வா |  
இத்யேவமுக்த꞉ க்றிஷ்ணஸ்து நி꞉ஷ்²வஸ்ய ஸுசிரம் ப³ஹு ||2-121-24
ப்ராஹ வாக்யம் ஸ வாக்யஜ்ஞோ ப்³ருஹஸ்பதிரிவ ஸ்வயம் |     

ஷ்²ரீக்ருஷ்ண உVஆச 
விப்ருதோ² சிந்தயாவிஷ்டோ ஹ்யேதத்கார்யமசிந்தயம் ||2-121-25

விசிந்தயம்ஸ்த்வஹம் சாஸ்ய கார்யஸ்ய ந லபே⁴ க³திம் |
ததா²ஹம் ப⁴வதாப்யுக்தோ நோத்தரம் வித³தே⁴ க்வசித் ||2-121-26

தா³ஷா²ர்ஹக³ணமத்⁴யே(அ)ஹம் வதா³ம்யர்த²வதீம் கி³ரம் |
ஷ்²ற்^ணுத்⁴வம் யாத³வா꞉ ஸர்வே யதா² சிந்தாந்விதோ ஹ்யஹம் ||2-121-27

அநிருத்³தே⁴ ஹ்ருதே வீரே ப்ருதி²வ்யாம் ஸர்வபார்தி²வா꞉ |
அஷ²க்தா இதி மம்ஸ்யந்தே ஸர்வாநஸ்மாந்ஸ்வபா³ந்த⁴வான் ||2-121-28

ஆஹுகஷ்²சைவ நோ ராஜா ஹ்ருத꞉ ஷா²ல்வேந வை புரா |
ப்ரத்யாநீத꞉ ஸ சாஸ்மாபி⁴ர்யுத்³த⁴ம் க்ருத்வா ஸுதா³ருணம் ||2-121-29

ப்ரத்³யும்நஷ்²சாபி நோ  பா³ல꞉ ஷ²ம்ப³ரேண ஹ்ருதோ ஹ்யபூ⁴த் |
ஸ தம் நிஹத்ய ஸமரே ப்ராப்தோ ருக்மிணிநந்த³ந꞉ ||2-121-30

இத³ம் து ஸுமஹத்கஷ்டம் ப்ராத்³யும்நி꞉ க்வ ப்ரவாஸித꞉ |
நைவம்வித⁴மஹம் தோ³ஷம் ந ஸ்மரே மநுஜர்ஷபா⁴꞉ ||2-121-31

ப⁴ஸ்மநா கு³ண்டி²த꞉ பாதோ³ யேந மே மூர்த்⁴நி பாதித꞉ |
தஸ்யாஹம் ஸாநுப³ந்த⁴ஸ்ய ஹரிஷ்யே ஜீவிதம் ரணே ||2-121-32

இத்யேவமுக்தே க்ருஷ்ணேந ஸாத்யகிர்வாக்யமப்³ரவீத் |
சாரா꞉ க்ருஷ்ண ப்ரணீயந்தாமநிருத்³த⁴ஸ்ய மார்க³ணே |
ஸபர்வதவநோத்³தே³ஷா²ம் மார்க³ந்து வஸுதா⁴மிமாம் ||2-121-33

ஆஹுகம் ப்ராஹ க்ருஷ்ணஸ்து ஸ்மிதம் க்ருத்வா வசஸ்ததா³ |
ஆப்⁴யந்தராஷ்²ச பா³ஹ்யாஷ்²ச வ்யாதி³ஷ்²யந்தாம் சரா ந்ருப ||2-121-34 

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
கேஷ²வஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஆஹுகஸ்த்வரிதோ(அ)ப்³ரவீத் |
அந்வேஷணே(அ)நிருத்³த⁴ஸ்ய ஸ சாராந்தி³ஷ்டவாம்ஸ்ததா³ ||2-121-35

ததஷ்²சாராஸ்து வ்யாதி³ஷ்டா꞉ பார்தி²வேந யஷ²ஸ்விநா |
ஹயா ரதா²ஷ்²ச வ்யாதி³ஷ்டா꞉ பார்தி²வேந மஹாத்மநா |
அப்⁴யந்தரம் ச மார்க³த்⁴வம் பா³ஹ்யதஷ்²ச ஸமந்தத꞉ ||2-121-36

வேணுமந்தம் லதாவிஷ்டம் ததா² ரைவதகம் கி³ரிம் |
ருக்ஷவந்தம் கி³ரிம் சைவ மார்க³த்⁴வம் த்வரிதா ஹயை꞉ ||2-121-37

ஏகைகம் தத்ர சோத்³யாநம் மார்க³த்⁴வம் காநநாநி ச |
யாதவ்யம் சாபி நி꞉ஷ²ங்கமுத்³யாநாநி ஸமந்தத꞉ ||2-121-38

ஹயாநாம் ச ஸஹஸ்ராணி ரதா²நாம் சாப்யநேகஷ²꞉ |
ஆருஹ்ய த்வரிதா꞉ ஸர்வே மார்க³த்⁴வம் யது³நந்த³நம் ||2-121-39

ஸேநாபதிரநாத்⁴ருஷ்டீரித³ம் வசநமப்³ரவீத் |
க்ருஷ்ணமக்லிஷ்டகர்மாணமச்யுதம் பீ⁴தபீ⁴தவத் ||2-121-40

ஷ்²ருணு க்ருஷ்ண வசோ மஹ்யம் ரோசதே யதி³ தே ப்ரபோ⁴ |
சிராத்ப்ரப்⁴ருதி மே வக்தும் ப⁴வந்தம் ஜாயதே மதி꞉ ||2-121-41

அஸிலோமா புலோமா ச நிஸுந்த³நரகௌ ஹதௌ |
ஸௌப⁴꞉ ஷா²ல்வஷ்²ச நிஹதௌ மைந்தோ³ த்³விவித³ ஏவ ச ||  2-121-42

ஹயக்³ரீவஷ்²ச ஸுமஹாந்ஸாநுப³ந்த⁴ஸ்த்வயா ஹத꞉ |
தாத்³ருஷே² விக்³ரஹே வ்ருத்தே தே³வஹேதோ꞉ ஸுதா³ருணே ||2-121-43

ஸர்வாண்யேதாநி கர்மாணி நி꞉ஷே²ஷாணி ரணே ரணே |
க்ருதவாநஸி கோ³விந்த³ பார்ஷ்ணிக்³ராஹஷ்²ச நாஸ்தி தே ||2-121-44

இத³ம் கர்ம த்வயா க்ருஷ்ண ஸாநுப³ந்த⁴ம் மஹத்க்ருதம் |
பாரிஜாதஸ்ய ஹரணே யத்க்றிதம் கர்ம து³ஷ்கரம் ||2-121-45

தத்ர ஷ²க்ரஸ்த்வயா க்ருஷ்ண ஐராவதஷி²ரோக³த꞉ |
நிர்ஜிதோ பா³ஹுவீர்யேண த்வயா யுத்³த⁴விஷா²ரத³꞉ ||2-121-46

தேந வைரம் த்வயா ஸார்த⁴ம் கர்தவ்யம் நாத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ |
வைராநுப³ந்த⁴ஷ்²ச மஹாம்ஸ்தேந கார்யஸ்த்வயா ஸஹ ||2-121-47

தத்ராநிருத்³த⁴ஹரணம் க்ருதம் மக⁴வதா ஸ்வயம் |
ந ஹ்யந்யஸ்ய ப⁴வேச்ச²க்திர்வைரநிர்யாதநம் ப்ரதி ||2-121-48

இத்யேவமுக்தே வசநே க்ருஷ்ணோ நாக³ இவ ஷ்²வஸன் |
உவாச வசநம் தீ⁴மாநநாத்⁴ருஷ்டிம் மஹாப³லம் ||2-121-49

ஸேநாநீஸ்தாத மா மைவம் ந தே³வா꞉ க்ஷுத்³ரகர்மிண꞉ |
நாக்ருதஜ்ஞா ந ச க்லீபா³ நாவளிப்தா ந பா³லிஷா²꞉ ||2-121-50

தே³வதார்த²ம் ச மே யத்நோ மஹாந்தா³நவஸங்க்ஷயே |
தேஷாம் ப்ரியார்த²ம் ச ரணே ஹந்மி த்³ருப்தாந்மஹாப³லான் ||2-121-51

தத்பரஸ்தந்மநாஷ்²சாஸ்மி தத்³ப⁴க்தஸ்தத்ப்ரியே ரத꞉ |
கத²ம் பாபம் கரிஷ்யந்தி விஜ்ஞாயைவம்வித⁴ம் ஹி மாம் ||2-121-52

அக்ஷுத்³ரா꞉ ஸத்யவந்தஷ்²ச நித்யம் ப⁴க்தாநுகம்பிந꞉ |
தேப்⁴யோ ந வித்³யதே பாபம் பா³லிஷ²த்வாத்ப்ரபா⁴ஷஸே ||2-121-53

கதா³சிதி³ஹ பும்ஷ்²சல்யா அநிருத்³தோ⁴ ஹ்ருதோ ப⁴வேத் |
தே³வேஷு ஸமஹேந்த்³ரேஷு நைதத்கர்ம விதீ⁴யதே ||2-121-54

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ஏவம் சிந்தயமாநஸ்ய க்ருஷ்ணஸ்யாத்³பு⁴தகர்மண꞉ |
க்ருஷ்ணஸ்ய வசநம் ஷ்²ருத்வா ததோ(அ)க்ரூரோ(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ ||2-121-55

மது⁴ரம் ஷ்²லக்ஷ்ணயா வாசா அர்த²வாக்யவிஷா²ரத³꞉ |
யச்ச²க்ரஸ்ய ப்ரபோ⁴ கார்யம் தத³ஸ்மாகம் விநிஷ்²சிதம் ||2-121-56

அஸ்மாகம் சாபி யத்கார்யம் தத்³தி⁴ கார்யம் ஷ²சீபதே꞉ | 
ஸம்ரக்ஷ்யாஷ்²ச வயம் தே³வைரஸ்மாபி⁴ஷ்²சாபி தே³வதா꞉ |
தே³வதார்த²ம் வயம் சாபி மாநுஷத்வமுபாக³தா꞉ ||2-121-57

ஏவமக்ரூரவசநைஷ்²சோதி³தோ மது⁴ஸூத³ந꞉ | 
ஸ்நிக்³த⁴க³ம்பீ⁴ரயா வாசா புந꞉ க்ருஷ்ணோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத ||2-121-58

நாயம் தே³வைர்ந க³ந்த⁴ர்வைர்ந யக்ஷைர்ந ச ராக்ஷஸை꞉ |
ப்ரத்³யும்நபுத்ரோ(அ)பஹ்ருத꞉ பும்ஷ்²சல்யா நு மஹாயஷ²꞉ ||2-121-59

மாயாவித³க்³தா⁴꞉ பும்ஷ்²சல்யோ தை³த்யதா³நவயோஷித꞉ |
தாபி⁴ர்ஹ்ருதோ ந ஸந்தே³ஹோ நாந்யதோ வித்³யதே ப⁴யம் ||2-121-60

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
இத்யேவமுக்தே வசநே க்ருஷ்ணேந து மஹாத்மநா |
அதா²வக³ம்ய தத்த்வேந யத்³பூ⁴தம் யது³மண்ட³லே ||2-121-61

[உத³திஷ்ட²ந்மஹாநாத³ஸ்ததா³ க்ருஷ்ணம் ப்ரஷ²ம்ஸயந்] |
ஹர்ஷயந்ஸ து ஸர்வேஷாம் ஸூதமாக³த⁴ப³ந்தி³நாம் |
மது⁴ர꞉ ஷ்²ரூயதே கோ⁴ஷோ யாத³வஸ்ய நிவேஷ²நே ||2-121-62

தே சாரா꞉ ஸர்வத꞉ ஸர்வே ஸபா⁴த்³வாரமுபாக³தா꞉ |
ஷ²நைர்க³த்³க³த³யா வாசா இத³ம் வசநமப்³ருவன் ||2-121-63

உத்³யாநாநி கு³ஹா꞉ ஷை²லா꞉ ஸபா⁴ நத்³ய꞉ ஸராம்ஸி ச |
ஏகைகம் ஷ²தஷோ² ராஜந்மார்கி³தம் ந ச த்³ருஷ்²யதே ||2-121-64

அந்யே க்ருஷ்ணம் சரா ராஜந்நுபாக³ம்ய ததா³ப்³ருவன் |
ஸர்வே நோ விதி³தா தே³ஷா²꞉ ப்ராத்³யும்நிர்ந ச த்³ருஷ்²யதே ||2-121-65

யத³ந்யத்ஸம்விதா⁴தவ்யம் விதா⁴நம் யது³நந்த³ந |
ததா³ஜ்ஞாபய ந꞉ க்ஷிப்ரமநிருத்³த⁴ஸ்ய மார்க³ணே ||2-121-66

ததஸ்தே தீ³நமநஸ꞉ ஸர்வே பா³ஷ்பாகுலேக்ஷணா꞉ |
அந்யோந்யமப்⁴யபா⁴ஷந்த கிமத꞉ கார்யமுத்தமம் ||2-121-67

ஸந்த³ஷ்டௌஷ்ட²புடா꞉ கேசித்கேசித்³பா³ஷ்பாகுலேக்ஷணா꞉ |
கேசித்³ப்⁴ருகுடிமாஸ்தா²ய சிந்தயந்த்யர்த²ஸித்³த⁴யே ||2-121-68

ஏவம் சிந்தயதாம் தேஷாம் ப³ஹ்வர்த²மபி⁴பா⁴ஷிதம் |
அநிருத்³த⁴꞉ குதஷ்²சேதி ஸம்ப்⁴ரம꞉ ஸுமஹாநபூ⁴த் ||2-121-69

அந்யோந்யமபி⁴வீக்ஷந்தே யாத³வா ஜாதமந்யவ꞉ |
தாம் நிஷா²ம் விமநஸ்காஸ்தே க³மயேயு꞉ கத²ஞ்சந |
அநிருத்³தோ⁴ ஹ்ருதஷ்²சேதி புந꞉ புநரரிந்த³ம ||2-121-70

ஏவம் ச ப்³ருவதாம் தேஷாம் ப்ரபா⁴தா ரஜநீ ததா³ |
ததஸ்தூர்யநிநாதை³ஷ்²ச ஷ²ங்கா²நாம் ச மஹாஸ்வநை꞉ |
ப்ரபோ³த⁴நம் மஹாபா³ஹோ꞉ க்ருஷ்ணஸ்யாக்ரியதாலயே ||2-121-71

தத꞉ ப்ரபா⁴தே விமலே ப்ராது³ர்பூ⁴தே தி³வாகரே |
ப்ரவிவேஷ² ஸபா⁴மேகோ நாரத³꞉ ப்ரஹஸந்நிவ ||2-121-72

த்³ருஷ்ட்வா து யாத³வாந்ஸர்வாந்க்ருஷ்ணேந ஸஹ ஸங்க³தான் |
தத꞉ ஸ ஜயஷ²ப்³தே³ந மாத⁴வம் ப்ரத்யபூஜயத் ||2-121-73

[உக்³ரஸேநாத³யஸ்தே ச தம்ருஷிம் ப்ரத்யபூஜயந்] |
அதா²ப்⁴யுத்தா²ய விமநா꞉ க்ருஷ்ந꞉ ஸமிதிது³ர்ஜய꞉ |
மது⁴பர்கம் ச கா³ம் சைவ நாரதா³ய த³தௌ³ ப்ரபு⁴꞉ ||2-121-74

ஸோபவிஷ்²யாஸநே ஷு²ப்⁴ரே ஸர்வாஸ்தரணஸம்வ்ருதே |
ஸுகா²ஸீநோ யதா²ந்யாயமுவாசேத³ம் வசோ(அ)ர்த²வத் ||2-121-75

நாரத³ உவாச 
கிமேவம் சிந்தயாவிஷ்டா நி꞉ஸங்கா³ க³தமாநஸா꞉ |
உத்ஸாஹஹீநா꞉ ஸர்வே வை க்லீபா³ இவ ஸமாஸதே ||2-121-76

இத்யேவமுக்தே வசநே நாரதே³ந மஹாத்மநா |
வாஸுதே³வோ(அ)ப்³ரவீத்³வாக்யம் ஷ்²ரூயதாம் ப⁴க³வந்நித³ம் ||2-121-77

அநிருத்³தோ⁴ ஹ்ருதோ ப்³ரஹ்மந்கேநாபி நிஷி² ஸுவ்ரத |
யஸ்யார்தே² ஸர்வ ஏவாஸ்ம சிந்தயாவிஷ்டசேதஸ꞉ ||2-121-78

ஏஷ தே யதி³ வ்ருத்தாந்த꞉ ஷ்²ருதோ த்³ருஷ்டோ(அ)பி வா முநே |
ப⁴க³வந்கத்²யதாம் ஸாது⁴ ப்ரியமேதந்மமாநக⁴ ||2-121-79

இத்யேவமுக்தே வசநே  கேஷ²வேந மஹாத்மநா |
ப்ரஹஸ்யைதத்³வச꞉ ப்ராஹ ஷ்²ரூயதாம் மது⁴ஸூத³ந ||2-121-80

நிவ்ருத்தம் ஸுமஹத்³யுத்³த⁴ம் தே³வாஸுரஸமம் மஹத் |  
அநிருத்³த⁴ஸ்ய சைகஸ்ய பா³ணஸ்யாபி மஹாம்ற்^தே⁴ ||2-121-81

உஷா நாம ஸுதா தஸ்ய பா³ணஸ்யாப்ரதிமௌஜஸ꞉ |
தஸ்யார்தே² சித்ரளேகா² வை ஜஹாராஷு² தமப்ஸரா꞉ ||2-121-82

உப⁴யோரபி தத்ராஸீந்மஹாயுத்³த⁴ம் ஸுதா³ருணம் |
ப்ராத்³யும்நிபா³ணயோ꞉ ஸங்க்²யே ப³லிவாஸவயோரிவ ||2-121-83

அஸ்மாபி⁴ஷ்²சாபி தத்³யுத்³த⁴ம் த்³ருஷ்டம் ஸுமஹத³த்³பு⁴தம் |
அநிருத்³தோ⁴ ப⁴யாத்தேந ஸம்யுகே³ஷ்வநிவர்திநா ||2-121-84

பா³ணேந மாயாமாஸ்தா²ய ப³த்³தோ⁴ நாகை³ர்மஹாப³ல꞉ |
வ்யாதி³ஷ்டஸ்து வத⁴ஸ்தஸ்ய பா³ணேந க³ருட³த்⁴வஜ ||2-121-85

தம் நிவாரிதவாண்மந்த்ரீ கும்பா⁴ண்டோ³ நாம தஸ்ய ஹ |
குமாரஸ்யாநிருத்³த⁴ஸ்ய தேநாஸக்தேந ஸம்யுகே³ ||2-121-86

பா³ணேந மாயாமாஸ்தா²ய ஸர்பைர்நியமநம் க்ருதம் |
உத்திஷ்ட²து ப⁴வாஞ்சீ²க்⁴ரம் யஷ²ஸே விஜயாய ச ||2-121-87

நாயம் ஸம்ரக்ஷிதும் கால꞉ ப்ராணாம்ஸ்தாத ஜயைஷிணாம் |
ப்ராணை꞉ கிஞ்சித்³க³தைர்வீரோ தை⁴ர்யமாலம்ப்³ய திஷ்ட²தி ||2-121-88

வைஷ²ம்பாயந உவாச
இத்யேவமுக்தே வசநே வாஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் |
ப்ராயாத்ரிகாந்வை ஸம்பா⁴ராநாஜ்ஞாபயத வீர்யவான் ||2-121-89

ததஷ்²சந்த³நபூர்ணைஷ்²ச லாஜைஷ்²சைவ ஸமந்தத꞉ |
நிர்யயௌ ஸ மஹாபா³ஹு꞉ கீர்யமாணோ ஜநார்த³ந꞉ || 2-121-90

நாரத³ உவாச 
ஸ்மரணம் வைநதேயஸ்ய கர்துமர்ஹஸி மாத⁴வ |
ந ஹ்யந்யேந தத³த்⁴வாநம் ஷ²க்யம் க³ந்தும் மஹாபு⁴ஜ ||2-121-91

ஆகர்ணய தமத்⁴வாநம் க³ந்தவ்யமதிது³ர்ஜயம் |
ஏகாத³ஷ² ஸஹஸ்ராணி யோஜநாநாம் ஜநார்த³ந ||2-121-92

ததி³த꞉ ஷோ²ணிதபுரம் ப்ராத்³யும்நிர்யத்ர ஸாம்ப்ரதம் |
மநோஜவோ மஹாவீர்யோ வைநதேய꞉ ப்ரதாபவான் ||2-121-93

ஸமாஹ்வயஸ்வ கோ³விந்த³ ஸ ஹி த்வாம் தத்ர நேஷ்யதி |
ஏகேந ஸுமுஹூர்தேந பா³ணம் ஸந்த³ர்ஷயிஷ்யதி || 2-121-94

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
தஸ்ய தத்³வசநம் ஷ்²ருத்வா ஸஸ்மார க³ருட³ம் ததா³ |
ஸ க்ருஷ்ணபார்ஷ்²வமாக³ம்ய ப்ராஞ்ஜலிர்க³ருட³꞉ ஸ்தி²த꞉ ||2-121-95

ப்ரணம்யாத² வச꞉ ப்ராஹ வைநதேயோ மஹாப³ல꞉ |
வாஸுதே³வம் மஹாத்மாநம் ஷ்²லக்ஷ்ணம் மது⁴ரயா கி³ரா ||2-121-96

க³ருட³ உவாச 
பத்³மநாப⁴ மஹாபா³ஹோ கிமர்த²ம் ஸம்ஸ்ம்ருதோ ஹ்யஹம் |
க்ருத்யம் தே யதி³ஹாத்ராஸ்தி ஷ்²ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ ||2-121-97

கஸ்ய பக்ஷபரிக்ஷேபைர்நாஷ²யாமி புரீம் ப்ரபோ⁴ |
ப்ரபா⁴வாத்தவ கோ³விந்த³  கோ ந வித்³யாத்³ப³லம் மம ||2-121-98

க³தா³வேக³ம் ச தே வீர  சக்ராக்³நிம் ச மஹாபு⁴ஜ | 
நாவபு³த்⁴யதி மூடா⁴த்மா கோ த³ர்பாந்நாஷ²மேஷ்யதி ||1-121-99

ஹலம் ஸிம்ஹமுக²ம் கஸ்ய வநமாலீ நியோக்ஷ்யதி |
கஸ்ய தே³ஹஸ்து நிர்பி⁴ந்நோ மேதி³நீம் யாஸ்யதி ப்ரபோ⁴ ||2-121-100

கஸ்ய ஷ²ங்க²ரவை꞉ ப்ராணாந்மோஹயிஷ்யஸி மாத⁴வ |
கோ(அ)யம் ஸபரிவாரோ(அ)த்³ய யாஸ்யதே யமஸாத³நம் ||2-121-101

ஏவமுக்தே து வசநே வைநதேயேந தீ⁴மதா |
வாஸுதே³வோ வச꞉ ப்ராஹ ஷ்²ருணு த்வம் வத³தாம் வர ||2-121-102

ப³லே꞉ புத்ரேண பா³ணேந ப்ராத்³யும்நிரபராஜித꞉  |
உஷாயா꞉ காரணே ப³த்³தோ⁴ நக³ரே ஷோ²ணிதாஹ்வயே |
அநிருத்³த⁴ஸ்து காமார்தோ ப³த்³தோ⁴ நாகை³ர்விஷோல்ப³ணை꞉ ||2-121-103

தஸ்ய மோக்ஷார்த²மாஹூதோ மயா த்வம் பதகே³ஷ்²வர |
தவவேக³ஸமோ நாஸ்தி பக்ஷிணாம் ப்ரவரோ ப⁴வான் |
அஷ²க்யம் ச தத³த்⁴வாநம் க³ந்துமந்யேந காஷ்²யப ||2-121-104

தத்ர ப்ராபய மாம் ஷீ²க்⁴ரம் யத்ர ப்ராத்³யும்நிராவஸத் |
வைத³ர்பீ⁴ தே ஸ்நுஷா வீர ருத³தீ புத்ரக்³ருத்³தி⁴நீ |2-121-105

த்வத்ப்ரஸாதா³த்³ப⁴வத்யேஷா புத்ரேண ஸஹ பா⁴மிநீ |
அம்ருதம் து ஹ்ருதம் பூர்வம் த்வயா பந்நக³நாஷ²ந ||2-121-106

மயா ஸஹ ஸமாக³ம்ய தஸ்மிந்காலே மஹாபு⁴ஜ |
அப⁴வந்மே த்⁴வஜஷ்²சைவ த்வத்³ப⁴க்தா꞉ ஸர்வவ்ருஷ்ணய꞉ |
ஸகி²த்வம் மாநயஸ்வாத்³ய ப⁴க்திம் ச பதகே³ஷ்²வர ||2-121-107

தவ வேக³ஸமோ நாஸ்தி பக்ஷிணோ ந ச தே ஸமா꞉ |
ஸுபர்ண ஸுக்ருதேந த்வாம் ஷ²பே பந்நக³நாஷ²ந ||2-121-108

தா³ஸீபா⁴வம் க³தா மாதா மோக்ஷிதைகாகிநா புரா |
பக்ஷவிக்ஷேபமாஷ்²ரித்ய ஹதா யோதா⁴ஸ்த்வயா புரா ||2-121-109

ப⁴வாந்ஸுரக³ணாந்ஸர்வாந்ப்ருஷ்ட²மாரோப்ய விக்ரமாத் |
க³ச்ச² மே ஹ்யக³மாந்தே³ஷா²ந்விஜயஷ்²ச தவாஷ்²ரயாத் ||2-121-110

கு³ருத்வாந்மேருதுல்யஸ்த்வம் லகு⁴த்வாத்பவநோபம꞉ |
பூ⁴தே ப⁴வ்யே ப⁴விஷ்யே ச ந தே துல்யோ(அ)ஸ்தி விக்ரமே ||2-121-111

ஸத்யஸந்த⁴ மஹாபா⁴க³ வைநதேய மஹாத்³யுதே |
அநிருத்³தே⁴ க்ஷணேநாத்³ய ஸாஹாய்யமுபகல்ப்யதாம் ||2-121-112

க³ருத³ உவாச 
அத்யத்³பு⁴தமித³ம் வாக்யம் தவ க்ர்^இஷ்ண மஹாபு⁴ஜ |
த்வத்ப்ரஸாதா³ச்ச விஜய꞉ ஸர்வத்ரைவ மஹாபு³ஜ ||2-121-113

த⁴ந்யோ(அ)ஸ்ம்யநுக்³ருஹீதோ(அ)ஸ்மி ஸம்ஸ்தவாந்மது⁴ஸூத³ந |
ஸ்தோதவ்யஸ்த்வம் மயா க்ருஷ்ண  ஸ்தௌஷி மாம் த்வம் மஹாபு⁴ஜ ||2-121-114

வேதா³த்⁴யக்ஷ꞉ ஸுராத்⁴யக்ஷ꞉ ஸர்வகாமப்ரதோ³ ப⁴வான் |
அமோக⁴த³ர்ஷ²நஸ்த்வம் ஹி வரார்தீநாம் வரப்ரத³꞉ ||2-121-115

சதுர்பு⁴ஜஷ்²சதுர்மூர்திஷ்²சாதுர்ஹோத்ரப்ரவர்தக꞉ |
சாதுராஷ்²ரம்யஹோதா ச சதுர்நேதா மஹாகவி꞉ ||2-121-116

த⁴நுர்த⁴ரஷ்²சக்ரத⁴ரோ ப⁴வாஞ்ச²ங்க²த⁴ரோ மஹான் |
ப⁴வாந்பூர்வேஷு தே³ஹேஷு க்²யாதோ பூ⁴மித⁴ர꞉ ப்ரபோ⁴ ||2-121-117  

லாங்க³ளீ முஸலீ சக்ரீ தே³வகீதநயோ ப⁴வான் |
சாணூரமத²நஷ்²சைவ கோ³ப்ரிய꞉  கம்ஸஹா ப⁴வான் ||2-121-118

கோ³வர்த⁴நத⁴ரஷ்²சைவ மல்லாரிர்மல்லபா⁴வந꞉ | 
மல்லப்ரியோ மஹாமல்லோ மஹாபுருஷ இத்யபி ||2-121-119

விப்ரப்ரியோ விப்ரஹிதோ விப்ரஜ்ஞோ விப்ரபா⁴வந꞉ |
ப்³ரஹ்மண்யஷ்²ச வரேண்யஷ்²ச ப⁴வாந்தா³மோத³ர꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
ப்ரளம்ப³மத²நஷ்²சைவ கேஷி²ஹா தா³நவாந்தக꞉ ||2-121-120

அஸிலோம்நஷ்²ச ஹந்தா ச ததா² ராவணநாஷ²ந꞉ |
விபீ⁴ஷணஸ்ய ப⁴க³வாந்ராஜ்யதோ³ வாலிநாஷ²ந꞉ ||2-121-121

ஸுக்³ரீவராஜ்யதா³தா த்வம் ப³லிராஜ்யாபஹாரக꞉ |
ரத்நஹர்தா மஹாரத்நம் ஸமுத்³ரோத³ரஸம்ப⁴வ꞉ ||2-121-122

வருணஷ்²ச ப⁴வாந்க்²யாதோ ப⁴வாம்ஷ்²ச ஸரிது³த்³ப⁴வ꞉ |
ப⁴வாந்க²ட்³க³த⁴ரோ த⁴ந்வீ த⁴நுர்த⁴ரவரோ மஹான் ||2-121-123

தா³ஷா²ர்ஹ இதி விக்²யாதோ மஹாத⁴ந்வா த⁴நு꞉ப்ரிய꞉ |
கோ³விந்த³ இதி விக்²யத உத³தி⁴ஸ்த்வம் ச ஸுவ்ரத ||2-121-124

ஆகாஷ²ஷ்²ச தபஷ்²சைவ ஸமுத்³ரமத²நோ ப⁴வான் |
ப⁴வாந்ஸ்வர்கோ³ ப³ஹுப²லோ ப⁴வாந்ஸ்வர்க³சரோ மஹான் ||2-121-125

த்வமேவ ச மஹாமேகோ⁴ பீ³ஜநிஷ்பத்திரேவ ச |         
த்ரைலோக்யமத²நஸ்த்வம் ச க்ரோத⁴ளோப⁴மநோரத²꞉ ||2-121-126

ப⁴வாந்காமப்ரத³ஷ்²சைவ காம꞉ ஸர்வத⁴நுர்த⁴ர꞉ |
ஸம்வர்தோ வர்தநஷ்²சைவ ப்ரளயோ நிலயோ மஹான் ||2-121-127

ஹிரண்யக³ர்பீ⁴ ரூபஜ்ஞோ ரூபவாந்மது⁴ஸூத³ந꞉ |
ஈஷ²ஸ்த்வம் ச மஹாதே³வ அஸங்க்²யேயகு³ணாந்வித꞉ ||2-121-128

ஸ்தோதுமிச்ச²ஸி மாம் தே³வ ஸ்தோதவ்யஸ்த்வம் யதூ³த்தம |
சக்ஷுஷா யே த்வயா கோ⁴ரா꞉ ப்ராணிநோ ஹி நிரீக்ஷிதா꞉ ||2-121-129

ஹதாஸ்தே யமத³ண்டே³ந திர்யங்நிரயகா³மிந꞉ |
யே த்வயா பரமப்ரீத்யா ப்ராணிநோ வை நிரீக்ஷிதா꞉ ||2-121-130

இஹ ச ப்ரேத்ய தே ஸர்வே ஸர்வதா² ஸ்வர்க³கா³மிந꞉ |
ஏஷ தே(அ)ஹம் மஹாபா³ஹோ வஷ²க³꞉ ஷா²ஸநே ஸ்தி²த꞉ ||2-121-131

ஜயஸ்தா²நம் தத꞉ க்ருத்வா க³ருட³꞉ ப்ராஹ கேஷ²வம் |
அயமஸ்மி ஸ்தி²தோ வீர ஆருஹஸ்வ மஹாப³ல ||2-121-132

தத꞉ கண்டே² பரிஷ்வஜ்ய மாத⁴வோ க³ருட³ம் தத꞉ |
ஸகே² ஷ²த்ருவிநாஷா²ய அர்கோ⁴(அ)யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ||2-121-133

த³த்த்வார்க⁴ம் பரயா ப்ரீத்யா ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³ஸிப்⁴ருத் |
ஆருரோஹ மஹாபா³ஹு꞉ ஸுபர்ணம் புருஷோத்தம꞉ ||2-121-134

க்ருஷ்ணஸ்ய பார்ஷ்²வமாக³ம்ய ஹர்ஷாதே³வாஸ்தி²தோ(அ)ப⁴வத் |
க்ருஷ்ணகேஷ²꞉ ப்ரவளயோ விஷ்ணு꞉ க்ருஷ்ணஷ்²ச வர்ணத꞉ ||2-121-135

சதுர்த³ம்ஷ்த்ரஷ்²சதுர்பா³ஹுஷ்²சதுர்வேத³ஷட³ங்க³வித் |
ஷ்²ரீவத்ஸாங்கோ(அ)ரவிந்தா³க்ஷ ஊர்த்⁴வரோமா ம்ருது³த்வச꞉ ||2-121-136

ஸமாங்கு³ளி꞉ ஸமநகோ² ரக்தாங்கு³ளிநகா²ந்தர꞉ | 
ஸ்நிக்³த⁴க³ம்பீ⁴ரநிர்கோ⁴ஷோ வ்ருத்தபா³ஹுர்மஹாபு⁴ஜ꞉ ||2-121-137

ஆஜாநுபா³ஹுஸ்தாம்ராஸ்ய꞉ ஸிம்ஹவிஸ்பஷ்டவிக்ரம꞉ |
ஸஹஸ்ரமிவ ஸூர்யாணாம் தீ³ப்யமாந꞉ ப்ரகாஷ²தே ||2-121-138

ய꞉ ப்ரபு⁴ர்பா⁴தி விஷ்²வாத்மா பூ⁴தாநாம் பா⁴வநோ விபு⁴꞉ |
யஸ்யாஷ்டாகு³ணமைஷ்²வர்யம் த³தௌ³ ப்ரீத꞉ ப்ரஜாபதி꞉ |
ப்ரஜாபதீநாம் ஸாத்⁴யாநாம் த்ரித³ஷா²நாம் ச ஷா²ஷ்²வத꞉ ||2-121-139

ஸ்தூயமாந꞉ ஸ்தவைர்தி³வ்யை꞉ ஸூதமாக³த⁴ப³ந்தி³பி⁴꞉ |
ருஷிபி⁴ஷ்²ச மஹாபா⁴கை³ர்வேத³வேதா³ங்க³பாரகை³꞉ ||2-121-140

ஸம்விதா⁴நமதா²ஜ்ஞாப்ய த்³வாரகாயாம் மஹாப³ல꞉ |
க³மநாய மதிம் சக்ரே வாஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் ||2-121-141

ஆஸ்தி²தோ க³ருட³ம் தே³வஸ்தஸ்ய சாநு ஹலாயுத⁴꞉ |
ப்ருஷ்ட²தோ(அ)நு ப³லஸ்யாபி ப்ரத்³யும்ந꞉ ஷ²த்ருகர்ஷண꞉ ||2-121-142

ஜய பா³ணம் மஹாபா³ஹோ யே சாஸ்யாநுக³தா ரணே |
ந ஹி தே ப்ரமுகே² ஸ்தா²தும் கஷ்²சிச்ச²க்தோ மஹாம்ருதே⁴ ||2-121-143

ப்ரஸாதே³ தே த்⁴ருவா லக்ஷ்மீர்விஜயஷ்²ச பராக்ரமே |
விஜேஷ்யஸி ரணே ஷ²த்ரும் தை³த்யேந்த்³ரம் ஸஹஸைநிகம் ||2-121-144

ஸித்³த⁴சாரணஸங்கா⁴நாம் மஹர்ஷீணாம் ச ஸர்வஷ²꞉ |
ஷ்²ருண்வந்வாசோ(அ)ந்தரிக்ஷே வை ப்ரயயௌ கேஷ²வோ ரணே ||2-121-145

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
க்ருஷ்ணப்ரயாணே  ஏகவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_121_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 121 - Krishna goes to Shonitapuram
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
February 15, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha ekaviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

shrutahR^itAniruddhapAshabandhanasya kR^iShNasya
shoNitapuragamanam

vaishampAyana uvAcha 
tato.aniruddhasya gR^ihe ruruduH sarvayoShitaH |
priyaM nAthamapashyantyaH kurarya iva sa~NghashaH ||2-121-1

aho dhikkimidaM nAtha nAthe kR^iShNe vyavasthite |
anAthA iva saMtrastA rudimo bhayapIDitAH ||2-121-2

yasyendrapramukhA devAH sAdityAH samarudgaNAH |
bAhuchChAyAmupAshritya vasanti divi devatAH ||2-121-3

tasyotpannamidaM loke bhayadasya mahAbhayam |
tasyAniruddhaH pautrastu vIrAH kenApi no hR^itaH ||2-121-4

aho nAsti bhayaM nUnaM tasya loke sudurmateH |
vAsudevasya yaH krodhamutpAdayati duHsaham ||2-121-5  

vyAditAsyasya yo mR^ityordaMShTrAgre parivartate |
sa vAsudevaM samare mohAdabhyudiyAdripuH ||2-121-6

idamevaMvidhaM kR^itvA vipriyaM yadupu~Ngave |
kathaM jIvanvimuchyeta sAkShAdapi shachIpatiH ||2-121-7

hR^itanAthAH sma shochyAH sma vayaM nAthaM vinA kR^itAH |
viprayogeNa nAthasya kR^itAntavashagAH kR^itAH ||2-121-8

ityevaM tA vadantyashcha rudantyashcha punaH punaH |
netrajaM vAri mumuchurashivaM paramA~NganAH ||2-121-9

tAsAM bAShpAmbupUrNAni nayanAni  chakAshire |
salilenAplutAnIva pa~NkajAni jalAgame ||2-121-10

tAsAM marAlapakShmANi rAjayanti shubhAni cha |
rudhireNAplutAnIva nayanAni chakAshire ||2-121-11

tAsAM harmyatalasthANAM pUrNa AsInmahAsvanaH |  
kurarINAmivAkAshe rudatInAM sahasrashaH ||2-121-12

te shrutvA ninadaM ghoramapUrvaM bhayamAgatam |
utpetuH sahasA svebhyo gR^ihebhyaH puruSharShabhAH ||2-121-13     
 
kasmAdeSho.aniruddhasya shrUyate sumahAsvanaH |
gR^ihe kR^iShNAbhiguptAnAM kuto no bhayamAgatam ||2-121-14

ityevamUchuste.anyonyaM snehaviklavagadgadAH |
adharShitA yathA siMhA guhAbhya iva niHsR^itAH ||2-121-15

sannAhabherI kR^iShNasya AhatA mahatI tadA |
yasyAH shabdena te sarve samAgamya cha dhiShThitAH ||2-121-16

kimetaditi te.anyonyaM samapR^ichChanta yAdavAH |
anyonyasya hi te sarve yathAvR^ittamavedayan ||2-121-17

tataste bAShpapUrNAkShAH krodhasaMraktalochanAH |
niHshvasanto vyatiShThanta yAdavA yuddhadurmadAH ||2-121-18

tUShNIMbhUteShu sarveShu vipR^ithurvAkyamabravIt |
kR^iShNaM praharatAM shreShThaM niHshvasantaM muhurmuhuH ||2-121-19

kimidaM chintayAviShTaH puruShendra bhavAniha |
tava bAhubalaprANAH svAsthitAH sarvayAdavAH ||2-121-20

bhavantamAshritAH kR^iShNa saMvibhaktAshcha sarvashaH |
tathaiva balavA~nshakrastvayyAveshya jayAjayau ||2-121-21

 sukhaM svapiti niHsha~NkaH kathaM tvaM chintayAnvitaH |
shokasAgaramakShobhyaM sarve te j~nAtayo gatAH ||2-121-22

tAnmajjamAnAnekastvaM samuddhara mahAbhuja |
kimevaM chintayAviShTo na ki~nchidapi bhAshase ||2-121-23

chintAM kartuM vR^ithA deva na tvamarhasi mAdhavA |  
ityevamuktaH kRiShNastu niHshvasya suchiraM bahu ||2-121-24
prAha vAkyaM sa vAkyaj~no bR^ihaspatiriva svayam |     

shrIkR^iShNa uVAcha 
vipR^itho chintayAviShTo hyetatkAryamachintayam ||2-121-25

vichintayaMstvahaM chAsya kAryasya na labhe gatim |
tathAhaM bhavatApyukto nottaraM vidadhe kvachit ||2-121-26

dAshArhagaNamadhye.ahaM vadAmyarthavatIM giram |
shR^NudhvaM yAdavAH sarve yathA chintAnvito hyaham ||2-121-27

aniruddhe hR^ite vIre pR^ithivyAM sarvapArthivAH |
ashaktA iti maMsyante sarvAnasmAnsvabAndhavAn ||2-121-28

Ahukashchaiva no rAjA hR^itaH shAlvena vai purA |
pratyAnItaH sa chAsmAbhiryuddhaM kR^itvA sudAruNam ||2-121-29

pradyumnashchApi no  bAlaH shambareNa hR^ito hyabhUt |
sa taM nihatya samare prApto rukmiNinandanaH ||2-121-30

idaM tu sumahatkaShTaM prAdyumniH kva pravAsitaH |
naivaMvidhamahaM doShaM na smare manujarShabhAH ||2-121-31

bhasmanA guNThitaH pAdo yena me mUrdhni pAtitaH |
tasyAhaM sAnubandhasya hariShye jIvitaM raNe ||2-121-32

ityevamukte kR^iShNena sAtyakirvAkyamabravIt |
chArAH kR^iShNa praNIyantAmaniruddhasya mArgaNe |
saparvatavanoddeshAM mArgantu vasudhAmimAm ||2-121-33

AhukaM prAha kR^iShNastu smitaM kR^itvA vachastadA |
AbhyantarAshcha bAhyAshcha vyAdishyantAm charA nR^ipa ||2-121-34 

vaishampAyana uvAcha 
keshavasya vachaH shrutvA Ahukastvarito.abravIt |
anveShaNe.aniruddhasya sa chArAndiShTavAMstadA ||2-121-35

tatashchArAstu vyAdiShTAH pArthivena yashasvinA |
hayA rathAshcha vyAdiShTAH pArthivena mahAtmanA |
abhyantaraM cha mArgadhvaM bAhyatashcha samantataH ||2-121-36

veNumantaM latAviShTaM tathA raivatakaM girim |
R^ikShavantaM giriM chaiva mArgadhvaM tvaritA hayaiH ||2-121-37

ekaikaM tatra chodyAnaM mArgadhvaM kAnanAni cha |
yAtavyaM chApi niHsha~NkamudyAnAni samantataH ||2-121-38

hayAnAM cha sahasrANi rathAnAM chApyanekashaH |
Aruhya tvaritAH sarve mArgadhvaM yadunandanam ||2-121-39

senApatiranAdhR^iShTIridaM vachanamabravIt |
kR^iShNamakliShTakarmANamachyutaM bhItabhItavat ||2-121-40

shR^iNu kR^iShNa vacho mahyaM rochate yadi te prabho |
chirAtprabhR^iti me vaktuM bhavantaM jAyate matiH ||2-121-41

asilomA pulomA cha nisundanarakau hatau |
saubhaH shAlvashcha nihatau maindo dvivida eva cha ||  2-121-42

hayagrIvashcha sumahAnsAnubandhastvayA hataH |
tAdR^ishe vigrahe vR^itte devahetoH sudAruNe ||2-121-43

sarvANyetAni karmANi niHsheShANi raNe raNe |
kR^itavAnasi govinda pArShNigrAhashcha nAsti te ||2-121-44

idaM karma tvayA kR^iShNa sAnubandhaM mahatkR^itam |
pArijAtasya haraNe yatkRitaM karma duShkaram ||2-121-45

tatra shakrastvayA kR^iShNa airAvatashirogataH |
nirjito bAhuvIryeNa tvayA yuddhavishAradaH ||2-121-46

tena vairaM tvayA sArdhaM kartavyaM nAtra saMshayaH |
vairAnubandhashcha mahAMstena kAryastvayA saha ||2-121-47

tatrAniruddhaharaNaM kR^itaM maghavatA svayam |
na hyanyasya bhavechChaktirvairaniryAtanaM prati ||2-121-48

ityevamukte vachane kR^iShNo nAga iva shvasan |
uvAcha vachanaM dhImAnanAdhR^iShTiM mahAbalam ||2-121-49

senAnIstAta mA maivaM na devAH kShudrakarmiNaH |
nAkR^itaj~nA na cha klIbA nAvaliptA na bAlishAH ||2-121-50

devatArthaM cha me yatno mahAndAnavasa~NkShaye |
teShAM priyArthaM cha raNe hanmi dR^iptAnmahAbalAn ||2-121-51

tatparastanmanAshchAsmi tadbhaktastatpriye rataH |
kathaM pApaM kariShyanti vij~nAyaivaMvidhaM hi mAm ||2-121-52

akShudrAH satyavantashcha nityaM bhaktAnukampinaH |
tebhyo na vidyate pApaM bAlishatvAtprabhAShase ||2-121-53

kadAchidiha puMshchalyA aniruddho hR^ito bhavet |
deveShu samahendreShu naitatkarma vidhIyate ||2-121-54

vaishampAyana uvAcha 
evaM chintayamAnasya kR^iShNasyAdbhutakarmaNaH |
kR^iShNasya vachanaM shrutvA tato.akrUro.abravIdvachaH ||2-121-55

madhuraM shlakShNayA vAchA arthavAkyavishAradaH |
yachChakrasya prabho kAryaM tadasmAkaM vinishchitam ||2-121-56

asmAkaM chApi yatkAryaM taddhi kAryaM shachIpateH | 
saMrakShyAshcha vayaM devairasmAbhishchApi devatAH |
devatArthaM vayaM chApi mAnuShatvamupAgatAH ||2-121-57

evamakrUravachanaishchodito madhusUdanaH | 
snigdhagambhIrayA vAchA punaH kR^iShNo.abhyabhAShata ||2-121-58

nAyaM devairna gandharvairna yakShairna cha rAkShasaiH |
pradyumnaputro.apahR^itaH puMshchalyA nu mahAyashaH ||2-121-59

mAyAvidagdhAH puMshchalyo daityadAnavayoShitaH |
tAbhirhR^ito na saMdeho nAnyato vidyate bhayam ||2-121-60

vaishampAyana uvAcha 
ityevamukte vachane kR^iShNena tu mahAtmanA |
athAvagamya tattvena yadbhUtaM yadumaNDale ||2-121-61

[udatiShThanmahAnAdastadA kR^iShNaM prashaMsayan] |
harShayansa tu sarveShAM sUtamAgadhabandinAm |
madhuraH shrUyate ghoSho yAdavasya niveshane ||2-121-62

te chArAH sarvataH sarve sabhAdvAramupAgatAH |
shanairgadgadayA vAchA idaM vachanamabruvan ||2-121-63

udyAnAni guhAH shailAH sabhA nadyaH sarAMsi cha |
ekaikaM shatasho rAjanmArgitaM na cha dR^ishyate ||2-121-64

anye kR^iShNaM charA rAjannupAgamya tadAbruvan |
sarve no viditA deshAH prAdyumnirna cha dR^ishyate ||2-121-65

yadanyatsaMvidhAtavyaM vidhAnaM yadunandana |
tadAj~nApaya naH kShipramaniruddhasya mArgaNe ||2-121-66

tataste dInamanasaH sarve bAShpAkulekShaNAH |
anyonyamabhyabhAShanta kimataH kAryamuttamam ||2-121-67

saMdaShTauShThapuTAH kechitkechidbAShpAkulekShaNAH |
kechidbhrukuTimAsthAya chintayantyarthasiddhaye ||2-121-68

evaM chintayatAM teShAM bahvarthamabhibhAShitam |
aniruddhaH kutashcheti saMbhramaH sumahAnabhUt ||2-121-69

anyonyamabhivIkShante yAdavA jAtamanyavaH |
tAM nishAM vimanaskAste gamayeyuH katha~nchana |
aniruddho hR^itashcheti punaH punarariMdama ||2-121-70

evaM cha bruvatAM teShAM prabhAtA rajanI tadA |
tatastUryaninAdaishcha sha~NkhAnAM cha mahAsvanaiH |
prabodhanaM mahAbAhoH kR^iShNasyAkriyatAlaye ||2-121-71

tataH prabhAte vimale prAdurbhUte divAkare |
pravivesha sabhAmeko nAradaH prahasanniva ||2-121-72

dR^iShTvA tu yAdavAnsarvAnkR^iShNena saha sa~NgatAn |
tataH sa jayashabdena mAdhavaM pratyapUjayat ||2-121-73

[ugrasenAdayaste cha tamR^iShiM pratyapUjayan] |
athAbhyutthAya vimanAH kR^iShnaH samitidurjayaH |
madhuparkaM cha gAM chaiva nAradAya dadau prabhuH ||2-121-74

sopavishyAsane shubhre sarvAstaraNasaMvR^ite |
sukhAsIno yathAnyAyamuvAchedaM vacho.arthavat ||2-121-75

nArada uvAcha 
kimevaM chintayAviShTA niHsa~NgA gatamAnasAH |
utsAhahInAH sarve vai klIbA iva samAsate ||2-121-76

ityevamukte vachane nAradena mahAtmanA |
vAsudevo.abravIdvAkyaM shrUyatAM bhagavannidam ||2-121-77

aniruddho hR^ito brahmankenApi nishi suvrata |
yasyArthe sarva evAsma chintayAviShTachetasaH ||2-121-78

eSha te yadi vR^ittAntaH shruto dR^iShTo.api vA mune |
bhagavankathyatAM sAdhu priyametanmamAnagha ||2-121-79

ityevamukte vachane  keshavena mahAtmanA |
prahasyaitadvachaH prAha shrUyatAM madhusUdana ||2-121-80

nivR^ittaM sumahadyuddhaM devAsurasamaM mahat |  
aniruddhasya chaikasya bANasyApi mahAmR^dhe ||2-121-81

uShA nAma sutA tasya bANasyApratimaujasaH |
tasyArthe chitralekhA vai jahArAshu tamapsarAH ||2-121-82

ubhayorapi tatrAsInmahAyuddhaM sudAruNam |
prAdyumnibANayoH sa~Nkhye balivAsavayoriva ||2-121-83

asmAbhishchApi tadyuddhaM dR^iShTaM sumahadadbhutam |
aniruddho bhayAttena saMyugeShvanivartinA ||2-121-84

bANena mAyAmAsthAya baddho nAgairmahAbalaH |
vyAdiShTastu vadhastasya bANena garuDadhvaja ||2-121-85

taM nivAritavANmantrI kumbhANDo nAma tasya ha |
kumArasyAniruddhasya tenAsaktena saMyuge ||2-121-86

bANena mAyAmAsthAya sarpairniyamanaM kR^itam |
uttiShThatu bhavA~nChIghraM yashase vijayAya cha ||2-121-87

nAyaM saMrakShituM kAlaH prANAMstAta jayaiShiNAm |
prANaiH kiMchidgatairvIro dhairyamAlambya tiShThati ||2-121-88

vaishampAyana uvAcha
ityevamukte vachane vAsudevaH pratApavAn |
prAyAtrikAnvai saMbhArAnAj~nApayata vIryavAn ||2-121-89

tatashchandanapUrNaishcha lAjaishchaiva samantataH |
niryayau sa mahAbAhuH kIryamANo janArdanaH || 2-121-90

nArada uvAcha 
smaraNaM vainateyasya kartumarhasi mAdhava |
na hyanyena tadadhvAnaM shakyaM gantuM mahAbhuja ||2-121-91

AkarNaya tamadhvAnaM gantavyamatidurjayam |
ekAdasha sahasrANi yojanAnAM janArdana ||2-121-92

taditaH shoNitapuraM prAdyumniryatra sAmpratam |
manojavo mahAvIryo vainateyaH pratApavAn ||2-121-93

samAhvayasva govinda sa hi tvAM tatra neShyati |
ekena sumuhUrtena bANaM saMdarShayiShyati || 2-121-94

vaishampAyana uvAcha 
tasya tadvachanaM shrutvA sasmAra garuDam tadA |
sa kR^iShNapArshvamAgamya prA~njalirgaruDaH sthitaH ||2-121-95

praNamyAtha vachaH prAha vainateyo mahAbalaH |
vAsudevaM mahAtmAnaM shlakShNaM madhurayA girA ||2-121-96

garuDa uvAcha 
padmanAbha mahAbAho kimarthaM saMsmR^ito hyaham |
kR^ityaM te yadihAtrAsti shrotumichChAmi tattvataH ||2-121-97

kasya pakShaparikShepairnAshayAmi purIM prabho |
prabhAvAttava govinda  ko na vidyAdbalaM mama ||2-121-98

gadAvegaM cha te vIra  chakrAgniM cha mahAbhuja | 
nAvabudhyati mUDhAtmA ko darpAnnAshameShyati ||1-121-99

halaM siMhamukhaM kasya vanamAlI niyokShyati |
kasya dehastu nirbhinno medinIM yAsyati prabho ||2-121-100

kasya sha~NkharavaiH prANAnmohayiShyasi mAdhava |
ko.ayaM saparivAro.adya yAsyate yamasAdanam ||2-121-101

evamukte tu vachane vainateyena dhImatA |
vAsudevo vachaH prAha shR^iNu tvaM vadatAM vara ||2-121-102

baleH putreNa bANena prAdyumniraparAjitaH  |
uShAyAH kAraNe baddho nagare shoNitAhvaye |
aniruddhastu kAmArto baddho nAgairviSholbaNaiH ||2-121-103

tasya mokShArthamAhUto mayA tvaM patageshvara |
tavavegasamo nAsti pakShiNAM pravaro bhavAn |
ashakyaM cha tadadhvAnaM gantumanyena kAshyapa ||2-121-104

tatra prApaya mAM shIghraM yatra prAdyumnirAvasat |
vaidarbhI te snuShA vIra rudatI putragR^iddhinI |2-121-105

tvatprasAdAdbhavatyeShA putreNa saha bhAminI |
amR^itaM tu hR^itaM pUrvaM tvayA pannaganAshana ||2-121-106

mayA saha samAgamya tasminkAle mahAbhuja |
abhavanme dhvajashchaiva tvadbhaktAH sarvavR^iShNayaH |
sakhitvaM mAnayasvAdya bhaktiM cha patageshvara ||2-121-107

tava vegasamo nAsti pakShiNo na cha te samAH |
suparNa sukR^itena tvAM shape pannaganAshana ||2-121-108

dAsIbhAvaM gatA mAtA mokShitaikAkinA purA |
pakShavikShepamAshritya hatA yodhAstvayA purA ||2-121-109

bhavAnsuragaNAnsarvAnpR^iShThamAropya vikramAt |
gachCha me hyagamAndeshAnvijayashcha tavAshrayAt ||2-121-110

gurutvAnmerutulyastvaM laghutvAtpavanopamaH |
bhUte bhavye bhaviShye cha na te tulyo.asti vikrame ||2-121-111

satyasandha mahAbhAga vainateya mahAdyute |
aniruddhe kShaNenAdya sAhAyyamupakalpyatAm ||2-121-112

garuda uvAcha 
atyadbhutamidaM vAkyaM tava kr^iShNa mahAbhuja |
tvatprasAdAchcha vijayaH sarvatraiva mahAbuja ||2-121-113

dhanyo.asmyanugR^ihIto.asmi saMstavAnmadhusUdana |
stotavyastvaM mayA kR^iShNa  stauShi mAM tvaM mahAbhuja ||2-121-114

vedAdhyakShaH surAdhyakShaH sarvakAmaprado bhavAn |
amoghadarshanastvaM hi varArtInAM varapradaH ||2-121-115

chaturbhujashchaturmUrtishchAturhotrapravartakaH |
chAturAshramyahotA cha chaturnetA mahAkaviH ||2-121-116

dhanurdharashchakradharo bhavA~nCha~Nkhadharo mahAn |
bhavAnpUrveShu deheShu khyAto bhUmidharaH prabho ||2-121-117  

lA~NgalI musalI chakrI devakItanayo bhavAn |
chANUramathanashchaiva gopriyaH  kaMsahA bhavAn ||2-121-118

govardhanadharashchaiva mallArirmallabhAvanaH | 
mallapriyo mahAmallo mahApuruSha ityapi ||2-121-119

viprapriyo viprahito vipraj~no viprabhAvanaH |
brahmaNyashcha vareNyashcha bhavAndAmodaraH smR^itaH |
pralambamathanashchaiva keshihA dAnavAntakaH ||2-121-120

asilomnashcha hantA cha tathA rAvaNanAshanaH |
vibhIShaNasya bhagavAnrAjyado vAlinAshanaH ||2-121-121

sugrIvarAjyadAtA tvaM balirAjyApahArakaH |
ratnahartA mahAratnaM samudrodarasaMbhavaH ||2-121-122

varuNashcha bhavAnkhyAto bhavAMshcha saridudbhavaH |
bhavAnkhaDgadharo dhanvI dhanurdharavaro mahAn ||2-121-123

dAshArha iti vikhyAto mahAdhanvA dhanuHpriyaH |
govinda iti vikhyata udadhistvaM cha suvrata ||2-121-124

AkAshashcha tapashchaiva samudramathano bhavAn |
bhavAnsvargo bahuphalo bhavAnsvargacharo mahAn ||2-121-125

tvameva cha mahAmegho bIjaniShpattireva cha |         
trailokyamathanastvaM cha krodhalobhamanorathaH ||2-121-126

bhavAnkAmapradashchaiva kAmaH sarvadhanurdharaH |
saMvarto vartanashchaiva pralayo nilayo mahAn ||2-121-127

hiraNyagarbhI rUpaj~no rUpavAnmadhusUdanaH |
IshastvaM cha mahAdeva asa~NkhyeyaguNAnvitaH ||2-121-128

stotumichChasi mAM deva stotavyastvaM yadUttama |
chakShuShA ye tvayA ghorAH prANino hi nirIkShitAH ||2-121-129

hatAste yamadaNDena tirya~NnirayagAminaH |
ye tvayA paramaprItyA prANino vai nirIkShitAH ||2-121-130

iha cha pretya te sarve sarvathA svargagAminaH |
eSha te.ahaM mahAbAho vashagaH shAsane sthitaH ||2-121-131

jayasthAnaM tataH kR^itvA garuDaH prAha keshavam |
ayamasmi sthito vIra Aruhasva mahAbala ||2-121-132

tataH kaNThe pariShvajya mAdhavo garuDaM tataH |
sakhe shatruvinAshAya argho.ayaM pratigR^ihyatAm ||2-121-133

dattvArghaM parayA prItyA sha~NkhachakragadAsibhR^it |
Aruroha mahAbAhuH suparNaM puruShottamaH ||2-121-134

kR^iShNasya pArshvamAgamya harShAdevAsthito.abhavat |
kR^iShNakeshaH pravalayo viShNuH kR^iShNashcha varNataH ||2-121-135

chaturdaMShtrashchaturbAhushchaturvedaShaDa~Ngavit |
shrIvatsA~Nko.aravindAkSha UrdhvaromA mR^idutvachaH ||2-121-136

samA~NguliH samanakho raktA~NgulinakhAntaraH | 
snigdhagambhIranirghoSho vR^ittabAhurmahAbhujaH ||2-121-137

AjAnubAhustAmrAsyaH siMhavispaShTavikramaH |
sahasramiva sUryANAM dIpyamAnaH prakAshate ||2-121-138

yaH prabhurbhAti vishvAtmA bhUtAnAM bhAvano vibhuH |
yasyAShTAguNamaishvaryaM dadau prItaH prajApatiH |
prajApatInAM sAdhyAnAM tridashAnAm cha shAshvataH ||2-121-139

stUyamAnaH stavairdivyaiH sUtamAgadhabandibhiH |
R^iShibhishcha mahAbhAgairvedavedA~NgapAragaiH ||2-121-140

saMvidhAnamathAj~nApya dvArakAyAM mahAbalaH |
gamanAya matiM chakre vAsudevaH pratApavAn ||2-121-141

Asthito garuDaM devastasya chAnu halAyudhaH |
pR^iShThato.anu balasyApi pradyumnaH shatrukarShaNaH ||2-121-142

jaya bANaM mahAbAho ye chAsyAnugatA raNe |
na hi te pramukhe sthAtuM kashchichChakto mahAmR^idhe ||2-121-143

prasAde te dhruvA lakShmIrvijayashcha parAkrame |
vijeShyasi raNe shatruM daityendraM sahasainikam ||2-121-144

siddhachAraNasa~NghAnAM maharShINAM cha sarvashaH |
shR^iNvanvAcho.antarikShe vai prayayau keshavo raNe ||2-121-145

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
kR^iShNaprayANe  ekavimshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்